01 dec 2011 15:34

Ministers Vanackere en Chastel over de verkiezingen in de DRC

Vicepremier en Minister van Buitenlandse Zaken Steven Vanackere en Minister voor Ontwikkelingssamenwerking Olivier Chastel verwelkomen de presidents- en wetgevende verkiezingen die zonder uitstel of ontkoppeling op 28 november in de Democratische Republiek Congo plaatsvonden. Deze verkiezingen vormen, na de historische verkiezingen van 2006, een nieuwe belangrijke stap naar een verankering van democratie in de DRC.

De Ministers betreuren de gewelddadige incidenten die op de verkiezingsdag plaatsvonden. Zij nemen nota van de eerste, voorlopige rapporten van de nationale en internationale waarnemers en meer bepaald van de EU, van het Carter Centrum, van AWEPA ("Association of European Parliamentarians for Africa") en van CENCO ("Conférence épiscopale national du Congo") volgens wie de verkiezingen vrij zouden zijn verlopen in het merendeel van de stembureaus, hoewel zij melding maken van logistieke problemen en onregelmatigheden op verschillende plaatsen.

De Ministers verwelkomen het werk verricht door CENI ("Commission électorale nationale indépendante") en moedigen de electorale commissie aan om alles in het werk te stellen opdat de huidige, belangrijke fase van het verzamelen en verwerken van de resultaten, in de best mogelijke omstandigheden zou plaatsvinden.

De Ministers herhalen hun oproep aan alle kandidaten om de wil van de Congolese kiezers te aanvaarden en om bij te dragen tot een rustig klimaat in het land.

De Ministers verzekeren dat België de legitieme democratische verwachtingen van het Congolese volk verder zal blijven steunen.