05 mrt 2007 11:06

Missie van Minister Armand De Decker naar de Democratische Republiek Congo

Op uitnodiging van de Congolese regering zal Minister Armand De Decker van 4 tot 8 maart op missie zijn in de Democratische Republiek Congo.

Op uitnodiging van de Congolese regering zal Minister Armand De Decker van 4 tot 8 maart op missie zijn in de Democratische Republiek Congo.

Missie van Minister Armand De Decker naar de Democratische Republiek Congo 2 maart 2007. Op uitnodiging van de Congolese regering zal Minister Armand De Decker van 4 tot 8 maart op missie zijn in de Democratische Republiek Congo. Minister De Decker zal de Belgisch-Congolese Gemengde Commissie mee voorzitten die voor de eerste maal sinds 1990 zal worden gehouden, en die het Indicatieve Samenwerkingsprogramma zou moeten goedkeuren tussen het Koninkrijk België en de Democratische Republiek Congo voor de periode 2008-2010. Sinds de presidentsverkiezingen werkt het team van President Joseph Kabila Kabange aan de voorbereiding van deze Gemengde Commissie. Opgesteld na een politieke dialoog tussen de Belgische en de Congolese autoriteiten, zal het Indicatieve Samenwerkingsprogramma 2008-2010 zich plaatsen in het kader van het programma van de nieuwe Congolese regering wiens referentie het strategiedocument voor de strijd tegen de armoede in de Democratische Republiek Congo is. Het doel van de Gemengde Commissie is om, in partnerschap, een samenwerkingsprogramma op te stellen bestemd voor de strijd tegen de armoede en voor de verbetering van de levensomstandigheden van de Congolese bevolking na het welslagen van het democratiseringsproces en de installatie van nieuwe democratische instellingen. Er zijn politieke contacten voorzien op het hoogste niveau tussen Minister Armand De Decker en de Congolese autoreiten: het is voorzien dat de Minister wordt ontvangen door President Joseph Kabila Kabange, door Eerste Minister Antoine Gizenga, en dat hij verschillende Ministers van de nieuwe Congolese regering ontmoet. Tijdens deze missie zal Minister Armand De Decker eveneens overgaan tot de inauguratie van de brug van Nyemba in Katanga. De brug van Nyemba werd in 1997 vernietigd. De nieuwe metalen brug werd gefinancierd door de Belgische Samenwerking voor een bedrag van 2.500.000 euro, ze werd gebouwd in de Poncin ateliers in de Condroz. De rehabilitatie van deze brug zal het dus mogelijk maken om het volledige Oosten van Congo te ontsluiten en zal de herneming van de sociale en economische activiteiten aanmoedigen, die noodzakelijk is voor de ontwikkeling. De heropbouw van deze brug laat het toe de Tanganyika meer te verbinden aan het geheel van de congolees spoorwegnet en zal de commercialisering begunstigen van de landbouwproducten, evenals een verhoging van de inkomsten en een verbetering van de levenskwaliteit van de inwoners van de hele Oost regio. Perscontact : Erik Silance Woordvoerder van de Minister Gsm : 0475/756 288 @ : erik.silance@diplobel.fed.be De communiqués kunnen worden geraadpleegd op de sites www.armanddedecker.be en www.dgos.be