22 jan 2007 13:26

Missie van Minister Armand De Decker naar Ecuador

Minister van Ontwikkelingssamenwerking Armand De Decker is deze donderdag teruggekeerd van een vijf dagenlange missie naar Ecuador (Quito) waar hij de Belgische regering heeft vertegenwoordigd bij de aanstellingsceremonies van de nieuwe Ecuadoriaanse President, de heer Rafael Correa Delgado, die werd verkozen tijdens de presidentsverkiezingen van november jongstleden.

Minister van Ontwikkelingssamenwerking Armand De Decker is deze donderdag teruggekeerd van een vijf dagenlange missie naar Ecuador (Quito) waar hij de Belgische regering heeft vertegenwoordigd bij de aanstellingsceremonies van de nieuwe Ecuadoriaanse President, de heer Rafael Correa Delgado, die werd verkozen tijdens de presidentsverkiezingen van november jongstleden.

Missie van Minister Armand De Decker naar Ecuador Brussel, 19 januari 2007. Minister van Ontwikkelingssamenwerking Armand De Decker is deze donderdag teruggekeerd van een vijf dagenlange missie naar Ecuador (Quito) waar hij de Belgische regering heeft vertegenwoordigd bij de aanstellingsceremonies van de nieuwe Ecuadoriaanse President, de heer Rafael Correa Delgado, die werd verkozen tijdens de presidentsverkiezingen van november jongstleden. President Correa is drager van meerdere universitaire titels op het vlak van economie, behaald in Ecuador, de Verenigde Staten en aan de Université Catholique de Louvain-La-Neuve in België. Tijdens zijn verblijf aan de UCL werd Rafael Correa verkozen tot Voorzitter van de Cirkel van Buitenlandse Studenten. Het is in deze periode dat hij zijn echtgenote, Anne Malherbe, uit Namen, heeft ontmoet, vandaag "Eerste Dame" van Ecuador die lesgeeft aan het Lycée français van Quito en moeder is van drie kinderen. Tijdens zijn verblijf in Quito heeft Minister De Decker twee gesprekken gehad met President Correa, waarvan één in zijn privé-woning. Hij heeft eveneens projecten bezocht van de Belgische samenwerking in het Noorden van het land. Ecuador is een andesland waar de Belgische Ontwikkelingssamenwerking reeds 30 jaar aanwezig is, voornamelijk in de domeinen van de gezondheid, de bescherming van de jeugd, de landbouw, het water, de decentralisatie en de steun aan de lagere overheden. België plaatst ook een expertisefonds ter beschikking van Ecuador en biedt studiebeurzen aan de meest verdienstelijke studenten, wat aan de oorsprong ligt van de diepgaande gehechtheid die het bindt aan België. Minister De Decker hecht een groot geloof aan het belang van de Belgische aanwezigheid, in het bijzonder van de Belgische Ontwikkelingssamenwerking, in Latijns-Amerika. Latijns-Amerika is in volle evolutie, het emancipeert zich steeds meer van de politieke dominantie van de Verenigde Staten. Armand De Decker is van oordeel dat in deze context en gezien het groeiende belang van het Stille Oceaan bekken, de Europese aanwezigheid cruciaal is, zowel op politiek als economisch vlak en hij is eveneens van oordeel dat onze landen, doorheen onze ontwikkelingshulpbeleiden een essentiële rol te spelen hebben in de steun aan de regeringen voor de strijd tegen de sociale onrechtvaardigheid en voor de emancipatie van de armste bevolkingen om de Millenniumontwikkelingsdoelstellingen te realiseren. De Belgische samenwerking is aanwezig in de volgende drie andeslanden, Ecuador, Peru en Bolivië, sinds een dertigtal jaren, niet alleen in het kader van een directe bilaterale samenwerking, maar ook in de zeer geapprecieerde universitaire samenwerking en de indirecte hulp in het algemeen. Dit doende, zet België enkel een zeer oude traditie voort, gezien het sinds de XVIde eeuw is dat Belgen, zoals bijvoorbeeld de franciscaan Jacobus Rycke, aanwezig waren door het onderwijzen van de Spaanse taal en agronomie. Minister De Decker heeft eveneens een ontmoeting gehad met de Ecuadoriaanse Minister van Buitenlandse Zaken en met diverse lokale afgevaardigden uit het Noorden van het land.