29 jan 2007 10:44

Missies van Minister Armand De Decker naar de Democratische Republiek Congo

Minister Armand De Decker zal zich volgende week naar Kinshasa begeven voor de Dag van Belgische Samenwerking die op 31 januari de actoren van de Belgische-Congolese Samenwerking zal bijeenbrengen.

Minister Armand De Decker zal zich volgende week naar Kinshasa begeven voor de Dag van Belgische Samenwerking die op 31 januari de actoren van de Belgische-Congolese Samenwerking zal bijeenbrengen.

Missies van Minister Armand De Decker naar de Democratische Republiek Congo 26 januari 2005. Minister Armand De Decker zal zich volgende week naar Kinshasa begeven voor de Dag van Belgische Samenwerking die op 31 januari de actoren van de Belgische-Congolese Samenwerking zal bijeenbrengen. Minister De Decker zal eveneens de vrijwilligers ontmoeten die in de Democratische Republiek Congo hun Vrijwillige Dienst bij de Ontwikkelingssamenwerking beginnen. Hij zal vervolgens terugkeren naar de DRC voor politieke contacten met de autoriteiten wanneer de nieuwe Congolese regering zal geïnstalleerd zijn. Deze politieke dialoog plaatst zich in het kader van de voorbereiding van de volgende Gemengde Commissie en het Indicatieve Samenwerkingsprogramma voor de periode 2008-2010. Tijdens deze tweede missie zal Minister Armand De Decker eveneens overgaan tot de inauguratie van de brug van Nyemba te Katanga. De brug van Nyemba werd vernield in 1997. De nieuwe brug werd gefinancierd door de Belgische Samenwerking voor een bedrag van 2.500.000 euro, begin 2006 gebouwd in de Poncin ateliers in de Condroz en vervolgens per boot naar Afrika verscheept. De rehabilitatie van de brug zal toelaten om volledig Oost-Congo te ontsluiten en de herneming aanmoedigen van de economische activiteiten die noodzakelijk zijn voor de ontwikkeling. Het spoorwegtransport zal de commercialisering van de landbouwproducten bevorderen, evenals een stijging van de inkomsten en een verbetering van de levenskwaliteit van de inwoners van de hele regio. Perscontact : Erik Silance Woordvoerder van de Minister Gsm : 0475/756 288 @ : erik.silance@diplobel.fed.be