19 dec 2018 15:31

Monitor Enquête: wat zijn de mobiliteitsgewoontes van de Belg?

In 2017 hielden de FOD Mobiliteit en Vervoer en Vias instituut een grote enquête om een beter zicht te krijgen op de mobiliteitsgewoontes van de Belg. Deze enquête – een vervolg op edities uit 2001 en 2012 – werd bij 10.632 landgenoten gehouden.

De volledige resultaten van het rapport zullen pas in 2019 bekend zijn, maar enkele grote tendensen zijn wel al duidelijk.

De auto blijft het meest gebruikte vervoersmiddel

De auto wordt bij 61% van de verplaatsingen gebruikt. Daarmee leggen we 74% van onze afgelegde kilometers af. In vergelijking met vorige enquêtes (Mobel in 2001 en Beldam in 2012) is dat een vermindering met 4%. In 2012 gebruikten we de wagen nog bij 65% van onze verplaatsingen.

26% van onze verplaatsingen gebeurt actief: 12% per fiets (tegenover slechts 8% in 2012) 14% te voet. Het openbaar vervoer (trein, metro, tram of bus) gebruiken we in 11% van de verplaatsingen.

De fiets is populairder in Vlaanderen

Afhankelijk van de regio zijn er duidelijke verschillen in de manier waarop we ons verplaatsen. Zo wordt de fiets veel vaker gebruikt in Vlaanderen (7% van alle afgelegde kilometers) dan in Wallonië (1%) of Brussel (2%).

Transportmodus in functie van de afstand

De afstand heeft een grote invloed op de keuze voor een bepaald vervoersmiddel. Niet verrassend verplaatsen we ons enkel te voet wanneer we korte afstanden van minder dan 1 km moeten afleggen. Toch is het verontrustend dat zelfs voor die afstanden we in 17% van de gevallen voor de auto kiezen.

Het aandeel autoverplaatsingen is het grootst bij afstanden van 10 km tot 50 km, waar we in 80% van de gevallen de wagen kiezen.

 Piek ligt tijdens de spitsuren

ER zijn duidelijk 2 pieken tijdens de ochtend- en de avondspits, wanneer de meeste mensen zich verplaatsen. De avondspits is langer en zwaarder (15u tot 18u) dan de ochtendspits (7u tot 9u). Tijdens die laatste zijn er weinig andere verplaatsingen buiten het echte woon-werk verkeer.

Alle resultaten zijn terug te vinden via https://mobilit.belgium.be/nl/file/partie_mobilite_short_nlpdf

 

Meer info:

Sven Heyndrickx
Woordvoerder FOD Mobiliteit en Vervoer
0473/83.64.90
pers@mobilit.fgov.be