08 jul 2014 12:50

Musea en de roof van cultuurgoederen in België tijdens de Tweede Wereldoorlog en de restitutie nadien

In januari-februari 2014 besteedden de media veel aandacht aan de roof van  cultuurgoederen in België tijdens de Tweede Wereldoorlog en de restitutie nadien, waarbij o.a. werd gewezen op 'de gebrekkige informatie', 'het passieve restitutiebeleid' en 'het gebrek aan openheid'.
Om aan de bezorgheden tegemoet te komen werd een interfederale stuurgroep opgezet, gecoördineerd door de POD Wetenschapsbeleid en waaraan de Vlaamse Gemeenschap, de Fédération Wallonie-Bruxelles, de Duitse Gemeenschap en de Diensten van de Eerste Minister deelnemen.

Binnen deze stuurgroep spraken de vertegenwoordigers van de bevoegde administraties af :
 

  •  dat deze stuurgroep in contact zal treden met de vertegenwoordigers van de culturele instellingen in België en overleg plegen over de cultuurgoederen met een ongeïdentificeerde en onbekende herkomst, opgenomen in het eindverslag van de Studiecommissie Joodse goederen; dat bijkomend onderzoek naar het eigenaarschap zal worden verricht en voor de desbetreffende cultuurgoederen,  een publieksgerichte openheid hieraan zal worden gegeven. Deze besprekingen zullen aanvangen tijdens de zomermaanden van 2014;
     
  •  aandacht te besteden via publieksgerichte en educatieve activiteiten (tentoonstellingen, studiedagen, publicaties, e.a.) aan de nationaalsocialistische roof, meer bepaald voorwerpen afkomstig uit de Möbelaktion en de liquidatie van joodse (cultuur)goederen;
     
  • een gemeenschappelijke studiedag in 2014/2015 te organiseren over de herkomst van cultuurgoederen in museale verzamelingen in België, met speciale aandacht voor de problematiek van cultuurgoederen en de Tweede Wereldoorlog;
     
  • dat de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België, samen met de POD Wetenschapsbeleid, het legaat Heulens vanuit historische en kunsthistorische invalshoeken zullen bestuderen, meer bepaald de houding van Frans Heulens tijdens de Tweede Wereldoorlog en het verband tussen zijn collectie en de nationaal-socialistische kunstroof.


De resultaten van elk overleg zullen gemeenschappelijk aan de media via persmededelingen worden gecommuniceerd.

Document in pdf:
http://www.belspo.be/belspo/organisation/doc/Press/Cultuurroof_072014_nl.pdf
 

Contactpersoon:
Jacques Lust
POD Wetenschapsbeleid
02/238.36.49
jacques.lust@belspo.be