24 okt 2007 15:54

Myanmar - optreden van België

Sinds de protesten tegen de junta in Myanmar van start gingen heeft Minister van Buitenlandse zaken Karel De Gucht alsook de F.O.D. buitenlandse zaken bijna negenduizend brieven ontvangen over de situatie in Myanmar.

Sinds de protesten tegen de junta in Myanmar van start gingen heeft Minister van Buitenlandse zaken Karel De Gucht alsook de F.O.D. buitenlandse zaken bijna negenduizend brieven ontvangen over de situatie in Myanmar.

KAREL DE GUCHT – MYANMAR Brussel, 24 oktober 2007 Sinds de protesten tegen de junta in Myanmar van start gingen heeft Minister van Buitenlandse zaken Karel De Gucht alsook de F.O.D. buitenlandse zaken bijna negenduizend brieven ontvangen over de situatie in Myanmar. Minister De Gucht deelt de bezorgdheid van de briefschrijvers ten volle: "Het gewelddadig onderdrukken van vreedzame betogingen is onaanvaardbaar. Het is onontbeerlijk dat het regime in Myanmar in dialoog treedt met alle betrokken partijen, opdat de democratie zich zou kunnen herstellen". Wat heeft België ondernomen sinds het begin van de crisis? Er werd opgetreden op europees, internationaal (VN) en regionaal vlak. Minister van Buitenlandse zaken Karel De Gucht is hierover duidelijk: "België heeft van bij het begin het belang onderlijnd van een snelle en actieve houding van de EU in dit dossier. In de schoot van de EU bestaat sinds 1996 een sanctiemechanisme tegen het regime van Myanmar. In het licht van de recente gebeurtenissen is België actieve pleitbezorger geweest van de verruiming van de sancties en het treffen van nieuwe sancties. De Raad Algemene Zaken en Externe Betrekkingen heeft ondertussen een nieuwe reeks sancties afgekondigd. Deze sancties mogen echter geen negatief effect hebben op de bevolking en het humanitaire niet treffen". "Op internationaal vlak heeft ons land er op aangedrongen dat deze kwestie besproken werd op een speciale zitting van de VN-Veiligheidsraad. Voorts ondersteunen wij ten volle de missie van de Speciaal Vertegenwoordiger van de VN-Secretaris-Generaal GAMBARI. België heeft ook actief bijgedragen tot de voorbereiding van de Voorzitterschapverklaring van de Veiligheidsraad met daarin de oproep aan het regime om de politieke gevangenen vrij te laten en de bevestiging van de noodzaak om een werkelijk inclusief politiek proces op te starten, in het bijzonder met Aung San Suu Kyi". "België heeft de voorbije tijd ook aangedrongen om een speciale zitting van de Raad voor de Mensenrechten in Genève samen te roepen, gewijd aan de situatie in Myanmar. Deze zitting vond dinsdag 2 oktober plaats, mede dank zij onze inspanningen". "Ook steunen we de politieke en diplomatieke demarches in China, India en de ASEAN-landen die de belangrijkste handelspartners van Myanmar zijn, om via hun economische en politieke invloed druk uit te oefenen op de junta om de gewelddadige acties tegen de bevolking stop te zetten en om het politiek proces op gang te brengen. Op 22 november vindt er in Singapore een Topontmoeting plaats tussen de EU en de ASEAN-landen, waar de kwestie Myanmar eveneens op de agenda staat", aldus minister De Gucht, die er aan toevoegt dat ons land de situatie op de voet blijft volgen.