13 jul 2006 08:50

Na de Conferentie van Rabat ontmoet Minister Armand De Decker de vertegenwoordigers van de diaspora

Minister van Ontwikkelingssamenwerking Armand De Decker zal donderdag 13 juli de vertegenwoordigers ontmoeten van de diaspora aanwezig in België alsook de NGO's betrokken bij de thematiek "migratie en ontwikkeling".

Minister van Ontwikkelingssamenwerking Armand De Decker zal donderdag 13 juli de vertegenwoordigers ontmoeten van de diaspora aanwezig in België alsook de NGO's betrokken bij de thematiek "migratie en ontwikkeling".

Persuitnodiging Na de Conferentie van Rabat ontmoet Minister Armand De Decker de vertegenwoordigers van de diaspora aanwezig in België Brussel, 12 juli 2006 Minister van Ontwikkelingssamenwerking Armand De Decker zal donderdag 13 juli de vertegenwoordigers ontmoeten van de diaspora aanwezig in België alsook de NGO's betrokken bij de thematiek "migratie en ontwikkeling". Het doel van deze ontmoeting is enerzijds, hen de positie uiteenzetten van België inzake migratie en ontwikkeling zoals ze zich de laatste maanden heeft ontwikkeld, en anderzijds, te luisteren naar de suggesties en opmerkingen van de vertegenwoordigers van de diaspora en de NGO's actief in de sector. Deze ontmoeting plaatst zich in een context die rekening houdt met de Europese en internationale vergaderingen die hebben plaatsgevonden of zullen plaatsvinden, in het bijzonder de internationale conferentie van Brussel op 15 en 16 maart, de Euro-Afrikaanse conferentie te Rabat op 10 en 11 juli alsook de Dialoog op Hoog Niveau te New York, die zal worden gehouden op 14 en 15 september 2006. Voor Minister Armand De Decker, Belgische vertegenwoordiger tijdens de Internationale Conferentie van Rabat, "bestaat onze eerste verantwoordelijkheid erin om onze partners van het Zuiden te helpen om aan hun bevolking, en vooral aan hun jeugd, een waardige toekomst te geven in hun eigen land." Wat betreft de voordelen die migratie kan bieden aan de ontwikkeling, België ontwikkelt onder andere het "MIDA Grote Meren" programma dat leden van de diaspora van Centraal-Afrika, wonende in België, toelaat om tijdelijk terug te keren naar hun land van herkomst, voor periodes variërend tussen 6 weken en 1 jaar, om er bij te dragen aan ontwikkelingsprojecten. Minister De Decker is van plan een « MIDMA » programma oprichten (Migratie voor de Ontwikkeling van Marokko) dat als roeping heeft om de deskundigheid en de bronnen van de diaspora te mobiliseren van de Marokkaanse diaspora wonende in België. MIDMA zal georiënteerd zijn naar de economische ontwikkeling van het Noorden van Marokko. De rol van de deelnemers aan het MIDMA zal met name de versterking zijn van de centra voor steun aan de KMO's. De Belgische samenwerking financiert eveneens ontwikkelingsprojecten voorgesteld door migrantenverenigingen in België. De migranten beschikken over te benutten troeven in het kader van de ontwikkelingssamenwerking: kennis van de taal en van de lokale cultuur, gevoeligheid ten opzichte van bepaalde waarden, continuïteit van de projecten gezien het bestaan van bepaalde netwerken. Bovendien hebben studies een sterke correlatie naar voren gebracht tussen de kwaliteit van de integratie van de migranten in het opvangland en de graad van hun betrokkenheid bij de ontwikkeling van hun land van herkomst. Minister De Decker wenst dus de betrokkenheid te aan te moedigen van de diaspora bij de ontwikkeling. De conferentie wil tenslotte het gebruik aanmoedigen van de financiële transfers die de migranten naar hun land van herkomst sturen (de "remittances") voor ontwikkelingsdoeleinden. Minister De Decker wenst een "Europees Fonds voor transfers en ontwikkeling" oprichten dat privé-kapitaal (de remittances) zal verenigen met overheidskapitaal. Dit fonds zal dienen voor de financiering van ontwikkelingsprojecten en is geïnspireerd op het Mexicaanse "tres-por-uno" model. Persbijeenkomst: Adres : Egmontpaleis Kleine Zavel 1000 Brussel Aanvang van de conferentie: 14u30 Einde: 17u Interviews mogelijk na afloop van de conferentie Belgische of EU perskaart verplicht Perscontact: Erik Silance Woordvoerder van de Minister Gsm : 0475/756 288 @ : erik.silance@diplobel.fed.be