22 mei 2007 10:48

Natuurlijke Rijkdommen en Conflict

België heeft op 21 mei in New York een seminarie georganiseerd over "Natuurlijke Rijkdommen en Conflict". Dit seminarie vormt een aanloop naar het thematische debat dat België tijdens zijn Voorzitterschap van de VN-Veiligheidsraad in juni zal organiseren en sluit ook aan bij initiatieven die ons land heeft genomen in andere fora.

België heeft op 21 mei in New York een seminarie georganiseerd over "Natuurlijke Rijkdommen en Conflict". Dit seminarie vormt een aanloop naar het thematische debat dat België tijdens zijn Voorzitterschap van de VN-Veiligheidsraad in juni zal organiseren en sluit ook aan bij initiatieven die ons land heeft genomen in andere fora.

"Natuurlijke Rijkdommen en Conflict" Brussel, 21/05/2007. België heeft op 21 mei in New York een seminarie georganiseerd over "Natuurlijke Rijkdommen en Conflict". Dit seminarie vormt een aanloop naar het thematische debat dat België tijdens zijn Voorzitterschap van de VN-Veiligheidsraad in juni zal organiseren en sluit ook aan bij initiatieven die ons land heeft genomen in andere fora. Het seminarie in New York bracht sprekers samen met diverse achtergronden. Naast hoge vertegenwoordigers van het VN-Secretariaat en de Europese Commissie, namen ook gespecialiseerde wetenschappers en vertegenwoordigers van NGO's en onderzoeksinstellingen deel. De opkomst tijdens het seminarie in New York toonde alvast de grote interesse die er leeft onder de VN-leden om deze thematiek verder uit te diepen. "Dit seminarie is een eerste stap om de Veiligheidsraad bewust te maken van de band tussen natuurlijke rijkdommen en conflictsituaties", aldus Minister De Gucht. "In het verleden heeft de Veiligheidsraad in concrete situaties moeten optreden inzake natuurlijke rijkdommen en conflicten. Ik denk hierbij aan sanctieregimes en expertenpanels die de Veiligheidsraad geïnitieerd heeft. Een thematisch debat is uitgebleven. Het is hieraan dat België een mouw wil passen tijdens de maand dat we het Voorzitterschap van de Veiligheidsraad hebben. Natuurlijke grondstoffen mogen immers geen oorzaak en/of doel voor conflicten zijn. Grondstoffen moeten een motor tot ontwikkeling vormen", aldus nog de minister. Een tweede seminarie begin juni in Zuid-Afrika zal het thematisch debat dat eind juni in New York plaatsvindt inhoudelijk verder voorbereiden.