14 apr 2014 17:05

Nieuw rapport van het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) - Klimaatveranderingen 2014: Terugdringen van de klimaatverandering

Werkgroep III van het IPCC heeft van 7 tot 12 april 2014 in Berlijn het derde deel van het vijfde assessmentrapport besproken. Auteurs en vertegenwoordigers van 115 overheden debatteerden gedurende zes dagen over de formulering van de Samenvatting voor Beleidsmakers (SPM) van dat rapport.


Die samenvatting is beschikbaar op www.ipcc.ch met bijkomende informatie op http://mitigation2014.org/


Een synthese van de samenvatting voor beleidsmakers opgesteld door prof. Aviel Verbruggen  (van de Belgische delegatie) vindt u op  http://www.avielverbruggen.be/index.php/downloads?func=fileinfo&id=451 en die van de FOD Leefmilieu in samenwerking met de Belgische delegatie in Berlijn op www.belspo.be en http://www.klimaat.be/nl-be/klimaatverandering/ipcc-rapporten

 

Zie ook
Persbericht van de FOD Leefmilieu betreffende de indicatie van de bruikbaarheid voor de beleidsontwikkelingen ter zake: http://www.klimaat.be/nl-be/


 

Belgische delegatie
Prof. Jean-Pascal van Ypersele (Université catholique de Louvain, IPCC Vice-Chair), dr. Philippe Marbaix en dr. Bruna Gaino (Université catholique de Louvain), prof. Aviel Verbruggen (Universiteit Antwerpen), dr. Dominique Perrin  (Docent, Agrobiotech Gembloux ULG, Expert "climat" voor de Waalse minister van Leefmilieu), Martine Vanderstraeten (BELSPO, hoofd van de delegatie)

 

Contactpersonen
* Professor Aviel Verbruggen (Universiteit Antwerpen, Review editor voor hoofdstuk vijf ‘Drivers, Trends and Mitigation “, aviel.verbruggen@ua.ac - http://www.avielverbruggen.be/
* Professor Jean-Pascal van Ypersele (Université catholique de Louvain), IPCC Vice-Chair,  
jean-pascal.vanypersele@uclouvain.be - tel. +32(0) 10 47 32 96 - twitter: @JPvanYpersele

* Mevr. Martine Vanderstraeten (POD Wetenschapsbeleid - IPCC Focal Point - hoofd van de delegatie in Berlijn) - vdst@belspo.be - tel.+32(0) 2 23 836 10 - GSM +32 (0) 474 947 338