31 mrt 2014 16:02

Nieuw rapport van het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) - Klimaatveranderingen 2014 : Impact, adaptatie en kwetsbaarheid

Tijdens de tiende zitting van de IPCC-werkgroep II en de 38ste plenaire zitting van het IPCC (24-30maart 2014 - Yokohama - Japan), hebben de vertegenwoordigers van de 110 leden van het IPCC en de hoofdauteurs van het tweede deel van het vijfde assessmentrapport dat handelt over impact, adaptatie en kwetsbaarheid na bijna zes dagen van debat een akkoord bereikt over de formulering van de Samenvatting voor Beleidsmakers (SPM) van dat rapport.  Het onderliggende uitgebreide rapport en de technische synthese ervan werden goedgekeurd.

Een synthese van de samenvatting voor beleidsmakers opgesteld door de FOD Leefmilieu in samenwerking met de Belgische delegatie in Yokohama vindt u op www.belspo.be en http://www.klimaat.be/nl-be/klimaatverandering/ipcc-rapporten

Meer info : www.ipcc-wg2.gov/AR5 et www.ipcc.ch

 

Zie ook:
aankondiging 'stakeholdersmeeting' op 6 mei  i.s.m. FOD Leefmilieu : http://www.belspo.be/belspo/ssd/agenda_nl.stm
persbericht van de FOD leefmilieu terzake met indicatie van bruikbaarheid voor de beleidsontwikkelingen terzake: http://www.klimaat.be/nl-be/

 

Contacten:
Professor Jean-Pascal van Ypersele (Université catholique de Louvain), IPCC Vice-Chair ,  
jean-pascal.vanypersele@uclouvain.be - tel. +32(0) 10 47 32 96
Mevr. Martine Vanderstraeten (POD Wetenschapsbeleid) - IPCC Focal Point - hoofd van de delegatie in Yokohama - vdst@belspo.be - tel.+32(0) 2 23 836 10 - GSM +32 (0) 474 947 338
 

Belgische delegatie:
Prof. Jean-Pascal van Ypersele (Université catholique de Louvain, IPCC Vice-Chair), Dr. Philippe Marbaix en Dr. Bruna Gaino (Université catholique de Louvain), Martine Vanderstraeten (BELSPO, hoofd van de delegatie)