23 apr 2014 17:06

Nieuwe aanpak geestelijke gezondheidszorg levert innoverende praktijken op

De invoering van het nieuwe netwerkmodel voor de geestelijke gezondheidszorg in België werpt zijn vruchten af. Tijdens een nationaal symposium op 23 april, georganiseerd door de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu kwamen experts en ervaringsdeskundigen voor het eerst naar buiten met de resultaten van innoverende praktijken die op het terrein werden uitgetest.

De grote uitdaging voor de geestelijke gezondheidszorg van morgen is  de “vermaatschappelijking” van de geestelijke gezondheidszorg. Dit betekent dat we haar uit het stigmatiserende verdomhoekje van de psychiatrie moeten halen en haar brengen daar waar ze het meest en het dringendst nodig is: in de eigen leefomgeving van de individuele patiënt.
Sinds 2011 zijn in België maar liefst 19 projecten operationeel. Het zijn stuk voor stuk vernieuwende projecten die gegroeid zijn vanuit en gedragen door iedereen die bij de geestelijke gezondheidszorg betrokken is.
Tijdens het symposium werden een aantal innoverende praktijken voorgesteld binnen vijf grote thematieken:
• Zorgverleners uit de eerste lijn (huisarts, thuiszorg, …) vertrouwd maken met de problematiek van de geestelijke gezondheid
• De rol van de patiënt en zijn familie
• Initiatieven om de integratie van patiënten in de maatschappij en de werkomgeving te bevorderen
• Samenwerking met sociale huisvestingsmaatschappijen, regionale aanmeldingspunten
• Individuele opvolging van de patiënt in zijn leefomgeving door een gespecialiseerd mobiel zorgteam
In de voormiddag bespraken minister van Volkgezondheid Laurette Onkelinx en dr. Shektar Saxena van de WHO de hervormingen in de geestelijke gezondheidszorg. Dr. Saxena vond het inspirerend om te zien dat de Belgische inspanningen nu al substantiële positieve resultaten opleveren en loofde de nauwe samenwerking tussen alle betrokkenen. Minister Onkelinx is op haar beurt erg tevreden over de globale aanpak en het wegnemen van het stigma op de geestelijke gezondheidszorg.

Het is dan ook de bedoeling dat de huidige organisatie van de geestelijke gezondheidszorg geleidelijk aan evolueert naar regionale netwerken waarin vertegenwoordigers zetelen van alle betrokken actoren: voorzieningen voor geestelijke gezondheidszorg, huisartsen, thuiszorg maar ook lokale VDAB-afdelingen, sociale huisvestingsmaatschappijen, sociale werkers, CAW, culturele en sportieve verenigingen, …

 

Contact:
Sven Heyndrickx
Adjunct-woordvoerder FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
0473/83.64.90