19 nov 2013 10:29

Nieuwe federale Ombudsmannen gaan vandaag van start

Vandaag is het de eerste officiële werkdag van de nieuwe federale Ombudsmannen: Guido Herman, tot voor kort ombudsman voor de treinreizigers en Catherine De Bruecker, die begint aan haar tweede mandaat. Afgelopen maand werden ze door het Parlement voor zes jaar verkozen. De dag begint dan ook met de eedaflegging in handen van Kamervoorzitter André Flahaut. 

Omgeven door een team van gespecialiseerde medewerkers onderzoeken de federale ombudsmannen onafhankelijk én gratis de klachten van burgers over het optreden van de federale overheid.Denk hierbij aan klachten over een laattijdige terugbetaling van inkomstenbelastingen, over fouten in het berekenen van een sociale uitkering, over het té lang moeten wachten op een nummerplaat voor de auto of paspoort, etc.
De ombudsmannen zullen in dat geval bemiddelen en een correcte oplossing trachten te bekomen.

Op basis van de klachten kunnen de ombudsmannen bovendien ook aanbevelingen doen aan de administraties of aan het Parlement.
Bijvoorbeeld om een administratieve praktijk of een wet aan te passen. Tenslotte kunnen de ombudsmannen op vraag van het Parlement ook een onderzoek instellen naar bepaalde federale administraties.

Catherine De Bruecker en Guido Herman zien de uitdagingen van administratieve praktijken in de 21ste eeuw met interesse tegemoet. Ze willen constructief bijdragen om het vertrouwen en wederzijds begrip tussen burger en administratie te verstevigen.


Praktische info:
Je kan als burger de ombudsmannen bereiken als volgt: 
www.federaalombudsman.be
0800 99 962 (gratis nummer)