06 okt 2016 15:54

Nieuwe gedragscode regelt testen van autonome voertuigen op de openbare weg

Op het jaarlijkse congres van ITS Belgium stelde de FOD Mobiliteit en Vervoer vandaag de gedragscode voor die een stimulerend kader biedt voor het testen van nieuwe technologieën op Belgische wegen. De gedragscode bevat minimumvoorwaarden en aanbevelingen, wat een duidelijk kader schept voor  bedrijven die geautomatiseerde voertuigen willen testen.

 

Onder leiding van de FOD Mobiliteit en Vervoer heeft een werkgroep met de gewestelijke overheidsdiensten, de sectorfederaties Agoria en Febiac en het Belgisch Instituut voor de Verkeersveiligheid (BIVV) een nieuwe gedragscode uitgewerkt voor het testen van geautomatiseerde voertuigen op de openbare weg. Deze werd op vraag van Minister Bellot op 15 september door de Ministerraad goedgekeurd. Het congres van ITS Belgium, de jaarlijkse hoogmis voor het management en specialisten uit de private en publieke sector op het vlak van intelligente vervoerssystemen (ITS), is de uitgelezen plaats om de gedragscode aan de doelgroep voor te stellen. De FOD Mobiliteit en Vervoer staat hiervoor in, terwijl Minister Bellot zijn ruimere beleid inzake ITS toelicht.

 

De technologische evolutie in de auto- en transportsector staat niet stil, en meer en meer fabrikanten experimenteren met technologische ondersteuning van de bestuurders van voertuigen. Dit kan gaan van geavanceerde cruise-controlsystemen tot volledig zelfrijdende voertuigen, waarbij de bestuurder enkel in noodsituaties moet ingrijpen. Die systemen bieden een enorm potentieel om de negatieve effecten van het wegvervoer tegen te gaan: ze verminderen het aantal verkeersongevallen, maar diverse toepassingen leiden ook tot minder uitstoot en een efficiëntere verkeersdoorstroming.

 

Dergelijke technologieën zijn dus zeer welkom, maar moeten uiteraard eerst in een realistische omgeving getest kunnen worden. Daarvoor is de openbare weg het meest geschikt. Het is de taak van de overheid om het evenwicht te bewaken tussen het stimuleren van testen op de openbare weg en het garanderen van de verkeersveiligheid, zowel voor de bestuurder en eventuele inzittenden van het testvoertuig als voor de andere weggebruikers. De testorganisatie moet daarom aantonen dat ze er zorg voor draagt mogelijke risico’s te minimaliseren.

 

De nieuwe gedragscode bundelt deze voorwaarden en is van toepassing op het testen van:

·        rijhulpsystemen en gedeeltelijk of volledig geautomatiseerde voertuigtechnologieën op de openbare weg of op andere openbare plaatsen

·        een breed scala aan voertuigen van kleinere geautomatiseerde pods en shuttles tot de traditionele voertuigen zoals auto’s, bestelwagens, bussen of vrachtwagens

 

Wie testen op de openbare weg wil uitvoeren, heeft hiervoor de toelating van de FOD Mobiliteit en Vervoer nodig. Daarnaast is een gewestelijke toelating nodig voor het gebruik van de infrastructuur. Bij testen op de openbare weg moet altijd een testrijder aanwezig zijn. Wanneer een test uitgevoerd wordt op een andere openbare plaats dan de openbare weg (zoals pods in een voetgangerszone) of op een publiek toegankelijk privéterrein en het voertuig niet sneller rijdt dan 30 km per uur is minstens een testoperator nodig. Die moet zich – in tegenstelling tot een testrijder – niet in het voertuig zelf bevinden, maar mag ook vanop een afstand de test begeleiden.

 

Meer info:

Sven Heyndrickx

Woordvoerder FOD Mobiliteit en Vervoer

0473/83.64.90