04 mrt 2008 10:32

Nieuwe sanctieresolutie Iran

Op 3 maart keurde de Veiligheidsraad nieuwe sancties goed tegen Iran omdat dit land een nucleair programma blijft ontwikkelen zonder de transparantie te verschaffen die nodig is om het zuiver vreedzame karakter ervan te bevestigen. Deze resolutie komt er nadat de Veiligheidsraad in 2006 en 2007 al sancties goedgekeurd heeft die tot doel hadden de proliferatiegevoelige activiteiten van het land te beperken en via bevriezing van tegoeden en reisbeperkingen druk uit te oefenen op personen actief in en verantwoordelijk voor de nucleaire en raketprogramma's in Iran.

Op 3 maart keurde de Veiligheidsraad nieuwe sancties goed tegen Iran omdat dit land een nucleair programma blijft ontwikkelen zonder de transparantie te verschaffen die nodig is om het zuiver vreedzame karakter ervan te bevestigen. Deze resolutie komt er nadat de Veiligheidsraad in 2006 en 2007 al sancties goedgekeurd heeft die tot doel hadden de proliferatiegevoelige activiteiten van het land te beperken en via bevriezing van tegoeden en reisbeperkingen druk uit te oefenen op personen actief in en verantwoordelijk voor de nucleaire en raketprogramma's in Iran.

Karel De Gucht - Nieuwe sanctieresolutie Iran Brussel, 4 maart 2008 Op 3 maart keurde de Veiligheidsraad nieuwe sancties goed tegen Iran omdat dit land een nucleair programma blijft ontwikkelen zonder de transparantie te verschaffen die nodig is om het zuiver vreedzame karakter ervan te bevestigen. Deze resolutie komt er nadat de Veiligheidsraad in 2006 en 2007 al sancties goedgekeurd heeft die tot doel hadden de proliferatiegevoelige activiteiten van het land te beperken en via bevriezing van tegoeden en reisbeperkingen druk uit te oefenen op personen actief in en verantwoordelijk voor de nucleaire en raketprogramma's in Iran. De nieuwe resolutie onderwerpt ook nucleaire dual use goederen (goederen zowel voor civiel als voor militair gebruik) aan een embargo, breidt de bevriezing van tegoeden en de reisbeperkingen uit tot een grotere groep van personen en entiteiten, legt sommige personen een volwaardig reisverbod op en nodigt alle landen uit om een grotere waakzaamheid aan de dag te leggen in de relaties met Iraanse banken en in het verlenen van uitvoerkredieten en -garanties. De resolutie vraagt de landen ook om verdachte zeetransporten te inspecteren. Minister van Buitenlandse zaken Karel De Gucht zei hierover: "Deze maatregelen hebben tot doel Iran van de noodzaak en het belang te overtuigen om het Internationaal Agentschap voor Atoomenergie in volle transparantie toegang te verlenen tot alle activiteiten en installaties die betrokken zijn bij het nucleaire programma. Tot op heden heeft Iran niet op afdoende wijze aangetoond dat zijn nucleaire activiteiten zich tot het zuiver civiele domein beperken. Iran moet dringend antwoorden op alle vragen die het IAEA zich hierover stelt, zeker nu het Agentschap over informatie beschikt waaruit militaire toepassingen van bepaalde Iraanse nucleaire activiteiten blijken." De Minister voegt er aan toe dat deze resolutie kadert in een stapsgewijze en geleidelijke verhoging van de internationale druk op Iran. Tegelijkertijd blijft België pleiten voor een dialoog met Iran die, bij succes, tot een herziening van de sancties zal leiden. België zal als lid van de Veiligheidsraad en voorzitter van het sanctiecomité toezicht houden op de uitvoering van de sancties door de VN lidstaten. De nieuwe resolutie breidt het mandaat van het sanctiecomité uit tot de nieuwe maatregelen en vraagt alle VN leden om een uitvoeringsverslag. ------ NB. Informatie over de Belgische overheden belast met de toepassing van sancties kan gevonden worden op: www.diplomatie.be/EUsanctions