06 mei 2014 12:18

Nieuwe uitgave Arbeidshoven - Analyse van de activiteitenstatistieken over de periode 2010-2013

Trends 2010-2013:
• Over de volledige periode werden jaarlijks gemiddeld 4.734 nieuwe zaken ingeleid. De top zes is als volgt: arbeidsovereenkomst bediende (20%), vorderingen collectieve schuldenregeling (11%), werkloosheid (11%), arbeidsovereenkomst arbeiders (9%), ziekteverzekering werknemers (9%), arbeidsongeval (7%).
• Een kwart van de nieuwe zaken werd ingeleid in het ressort Antwerpen, 27% in Brussel, 16% in Gent, 22% in Luik en 11% in Bergen. De helft van deze zaken is Franstalig, 49% Nederlandstalig, 1% Duitstalig.
• Het aantal hangende zaken daalde met 30% (van 9.557[3] naar 6.659[4]): er werden jaarlijks meer zaken afgehandeld dan ingeleid.
• De helft van de door eindarrest afgehandelde zaken werd binnen het jaar afgehandeld.
• 45% van de aangevochten beslissingen werd bevestigd in het eindarrest. In 23% was er sprake van een volledige wijziging van de beslissing, in 21% van een gedeeltelijke.

Raadpleeg de statistische publicaties Arbeidshoven op de website van het VBSW, http://vbsw-bpsm.just.fgov.be (stat@just.fgov.be, tel. 02/557.46.08).

Philippe Adriaensen
Magistraat-projectleider VBSW