15 jan 2013 13:25

Nieuwigheden op fiscaal vlak vanaf 2013

Er zijn een tiental nieuwe wettelijke bepalingen die betrekking hebben op de belastbare inkomsten in 2013 of voor wat de accijnzen betreft op de producten van 2013. Vooral op het niveau van de voorheffingen zijn er wijzigingen. De inkomsten 2013 zullen volgend jaar pas in de aangifte voor het aanslagjaar 2014 aangegeven worden.
De aangiften die dit jaar worden ingediend voor het aanslagjaar 2013 met daarin de belastbare inkomsten van 2012 kennen ook wijzigingen op het vlak van de berekening van de uiteindelijk verschuldigde belasting.

Twee documenten in bijlage lichten beide reeksen wijzigingen toe.
Het eerste document geeft de veranderingen weer die de burger of de onderneming onmiddellijk ondergaat op de inkomsten en accijnsproducten in 2013.
Het tweede document somt de wijzigingen op die de burger of de onderneming zal terugvinden op zijn of haar aanslagbiljet dat hij of zij na het indienen van zijn of haar aangifte met de inkomsten van 2012 zal krijgen.