01 jan 2013 21:02

Nieuwjaarswensen van de Eerste Minister

Eerste Minister Elio Di Rupo wenst alle inwoners van ons land het allerbeste voor 2013. Dat het een schitterend jaar mag worden, vol momenten van klein en groot geluk. Hij wil het nieuwe jaar inzetten met een boodschap van steun, vertrouwen en hoop aan alle burgers in Vlaanderen, Wallonië en Brussel.

De Eerste Minister spreekt in het bijzonder zijn steun uit aan de families van wie iemand het afgelopen jaar zijn of haar job verloor, aan de talrijke landgenoten en bedrijven die het momenteel moeilijk hebben en aan de meest kwetsbaren in onze maatschappij.

Ondanks de moeilijke situatie waarin heel de eurozone zich bevindt, heeft België op één jaar tijd haar geloofwaardigheid teruggevonden op internationaal vlak en op de financiële markten. De institutionele hervormingen en het begrotingsbeleid van de Regering hebben voor de stabiliteit gezorgd waar iedereen nood aan had. De hervormingen op vlak van pensioenen en onze arbeidsmarkt en de opgestarte relancestrategie zetten ons op het goede spoor.

In 2013 moeten we deze positieve dynamiek verderzetten, met de vaste wil om te slagen en door vertrouwen te hebben in onszelf en de toekomst.

Het in stand houden én stimuleren van de werkgelegenheid zijn daarbij dé absolute prioriteit. Samen met de Gewesten en Gemeenschappen, zal de Regering meer dan ooit inzetten op jobcreatie, de competitiviteit van onze ondernemingen en innovatie. Parallel daarmee zullen we onze inspanningen aanhouden om de koopkracht van onze burgers en de kwaliteit van ons sociaal model te vrijwaren.

Ons land bezit de mogelijkheden, het talent en de knowhow om de huidige moeilijkheden te overwinnen en de weg uit de crisis voort te zetten. De troeven waarover we beschikken zijn enorm: de kwaliteit en productiviteit van onze werkkrachten, onze creativiteit, ons hoog opleidingsniveau, het kwaliteitsmerk dat 'made in Belgium' is...

De Regering zal haar inspanningen in 2013 nog opdrijven. Met het verder uitvoeren van onze relancestrategie, het begrotingsbeleid, de beheersing van de prijzen, onze energiepolitiek, de hervorming van justitie, asiel en migratie en de financiële sector, en het uitvoeren van het tweede luik van de staatshervorming ligt er nog veel werk op de plank! Werk dat we vastberaden zullen uitvoeren. 

Het is door alle krachten te bundelen dat we opnieuw sneller zullen aanknopen met groei. In dat opzicht moedigt Elio Di Rupo alle actoren in onze maatschappij aan om een constructieve rol te spelen om de weg uit de crisis te versnellen en het huidige herstel te versterken.