24 nov 2022 18:31

NMBS, RVA, FOD BOSA en FOD Mobiliteit winnen Inclusie Awards

Brussel, 24 november 2022 – Vandaag werden de Inclusie Awards uitgereikt, een bekroning voor de beste projecten ter bevordering van inclusie binnen federale overheidsdiensten en overheidsbedrijven. De NMBS, de RVA, de FOD Beleid en Ondersteuning (BOSA) en de FOD Mobiliteit vielen in de prijzen. 

Met de Inclusie Awards wil het federaal netwerk Diversiteit, dat samen met de FOD BOSA de drijvende kracht is achter het initiatief, in de eerste plaats inclusieprojecten van federale overheidsdiensten of overheidsbedrijven onder de aandacht brengen en alle betrokkenen in de bloemetjes zetten. Dat de prijzen net vandaag werden uitgereikt, is niet toevallig: het is immers de Federale dag van Inclusie.  

Alle federale overheidsdiensten en overheidsbedrijven konden één enkel project indienen. Zo dongen in totaal negen projecten mee naar één of meerdere van de vier prijzen. Dit waren de genomineerde organisaties: de NMBS, de RSVZ, de FOD BOSA, het RIZIV, de FOD Financiën, de POD Maatschappelijke Integratie, de RVA, de FOD Mobiliteit en de FOD Justitie.

Meer dan een prijs

De Inclusie Awards zijn meer dan louter prijzen. Het federaal netwerk Diversiteit grijpt de prijzen aan om alle overheidsmedewerkers te sensibiliseren op het vlak van inclusie, inspiratie te bieden voor nieuwe projecten en het federale beleid omtrent dit thema te promoten binnen de gehele overheid. De uitreiking van de prijzen maakte bovendien deel uit van een groter evenement waar inclusie in al zijn facetten aan bod kwam.

Als federale overheid willen wij een inclusieve werkgever zijn en alle talenten aantrekken en inzetten. We geloven voluit dat iedereen positief kan bijdragen en waarde toevoegen. Daarom maken we werk van zo inclusief mogelijke organisaties, zodat iedereen zich welkom voelt. Keer op keer wordt bewezen dat inzetten op inclusie loont. Werknemers voelen zich gelukkiger, er is meer betrokkenheid en vertrouwen en het leidt tot meer kwaliteit en productiviteit.
Ben Smeets
directeur-generaal DG Rekrutering en Ontwikkeling (FOD BOSA)

En de winnaars zijn…

De stemming voor de awards gebeurde binnen het federaal netwerk Diversiteit, waar alle federale organisaties vertegenwoordigd zijn, en een coördinatiegroep. De mensen die het omkaderende evenement mee volgden, zowel online als ter plekke bij de FOD BOSA, mochten ook een stem uitbrengen op hun favoriete project. Zo bepaalden zij wie met de Publieksprijs naar huis ging. De prijzen werden uitgereikt door ministers Petra De Sutter en Karine Lalieux en staatssecretaris Sarah Schlitz. 

Uiteindelijk kwamen deze organisaties als winnaars uit de bus: 

Inclusie Award 2022: FOD BOSA 

De FOD BOSA krijgt deze prijs voor het project ‘connectoo’, een opleiding die overheidsmedewerkers de uitdagingen van digitale inclusie bijbrengt. Zo worden ze op weg gezet om de meest kwetsbare burgers te helpen om barrières te overwinnen die de toegang tot online overheidsdiensten bemoeilijken. 

Originaliteit Award: NMBS 

De NMBS krijgt deze prijs voor de diversiteitscampagne ‘Women in Rail’, waarbij ze mensen uitdaagt om de treinbestuurder en de technieker te vinden in een groepje NMBS-collega’s. Met deze campagne wilde de spoorwegmaatschappij in het bijzonder vrouwen warm maken om te solliciteren voor jobs die vaak nog als mannenwerk gezien worden.  

Beste Praktijk Award: RVA  

De RVA krijgt deze prijs voor hun initiatief om projectmanagers te sensibiliseren over inclusie. De managers kregen er een interactief en participatief leerrooster dat vragen bevat om projecten inclusief te maken. 

Publieksprijs: FOD Mobiliteit 

De FOD Mobiliteit ontvangt de publieksprijs voor een workshopreeks toegespitst op motorische, auditieve en visuele handicaps. Via de workshops konden de medewerkers van de FOD zich inleven in al deze soorten handicaps. 

Elk project is geëvalueerd op basis van vijf criteria: de concrete impact op de uitgekozen doelgroep, het innovatieve gehalte, de graad van uitvoering, de voorbeeldfunctie en de mate waarin het project is ingepast in de langetermijnstrategie van een organisatie. 

Kom hier meer te weten over alle projecten die in aanmerking kwamen voor de Inclusie Awards.

Over de Federale dag van Inclusie 

Vandaag, 24 november, was het voor de tiende maal de Federale dag van Inclusie. Zoals elk jaar werd ook nu weer een event georganiseerd om deze dag in de kijker te zetten. Naast de uitreiking van de Inclusie Awards werd er ook dieper ingegaan op het domein van inclusie, deze keer met als centraal thema ‘Inclusie 360°’. Tijdens het event deelden sprekers met een uiteenlopende achtergrond hun expertise voor een publiek van ongeveer 150 personen. Onder meer komiek William Boeva, Fatima Zibouh van Actiris en VUB-socioloog Pieter-Paul Verhaeghe schoven aan bij een van de verschillende rondetafelgesprekken om hun kijk op de zaak te geven.

Over het federaal netwerk Diversiteit 

Elke federale organisatie heeft een verantwoordelijke op het vlak van diversiteit en inclusie. Deze persoon zorgt intern voor een positieve houding tegenover het thema en zet eveneens acties op poten die een verschil maken. Al deze verantwoordelijken samen vormen het federaal netwerk Diversiteit, waar de strategische doelstellingen van de stuurgroep worden geconcretiseerd. Alle diversiteitsverantwoordelijken maken ook deel uit van werkgroepen opgebouwd rond specifieke subthema’s.

Joëlle Berghmans, voorzitster van het federaal netwerk Diversiteit

E-mail: diversitynetwork@bosa.fgov.be