05 apr 2022 11:04

Noodcentrale Namen: Nieuw systeem kan noodsituaties beter opvangen!

Sinds 29 maart is Noodcentrale 112 van Namen overgeschakeld op het bovenlokaal dispatchingsplatform.

Noodcentrale Namen

De Noodcentrale 112 van Namen migreerde op 29 maart 2022 naar het bovenlokaal dispatchingsplatform.  Na de noodcentrales van Luik, Luxemburg en Limburg is dit de vierde noodcentrale die naar deze nieuwe architectuur migreert.  Minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden: “Dankzij de migratie naar het bovenlokaal dispatchingsplatform kan nu veel breder gewerkt worden dan louter provinciaal. De migratie kwam er op vraag van de parlementaire onderzoekscommissie na de aanslagen van 22 maart 2016. Niet alleen verbetert de dienstverlening ten aanzien van de burgers, de operatoren uit verschillende provincies kunnen nu ook veel beter samenwerken. Dat is belangrijk, want achter elke noodoproep schuilt een burger in nood die snel en efficiënt moet worden geholpen.

De bovenprovinciale werking impliceert niet dat noodoproepen van burgers in eender welke centrale terechtkomen. Een oproep naar 112 zal nog steeds eerst in de territoriaal bevoegde centrale worden afgehandeld. Als er in die centrale op dat moment geen operator vrij is, zal de oproep aangeboden worden aan een beschikbare operator van een andere centrale in hetzelfde taalgebied.

Het nieuwe concept heeft zijn nut en doeltreffendheid reeds bewezen. Vlak na de migratie van de Luikse noodcentrale kreeg die centrale te maken met een elektriciteitspanne. Dankzij de migratie kon de noodcentrale 112 van Luxemburg daarop snel een aantal werkstations openen specifiek voor oproepen uit de provincie Luik. Operatoren konden oproepen efficiënt afgehandeld worden, aangezien beide centrales toegang kregen tot alle diensten van de provincies.

In de loop van 2022 en begin 2023 zullen alle andere 112 centrales eveneens overschakelen. Na deze omschakeling kunnen de noodcentrales 112 volledig bovenprovinciaal samenwerken en bijstand verlenen. 

Johann Falque, diensthoofd in de noodcentrale van Namen, vertelt wat meer over de implementatie van het systeem: “Ik zie vooral voordelen in het systeem.  In Franstalig België was Namen de enige provincie die werkte op het CAD-systeem, terwijl de collega’s op het CityGIS-systeem zaten.  Door de migratie zullen de systemen uniform zijn en kunnen we in nood bijspringen voor andere centrales en omgekeerd kan dat ook.  Dit heeft ook z’n voordelen naar de opleiding van onze operatoren.  Niet alleen krijgen ze dezelfde opleiding rond medische zaken en informatie van de brandweer, maar nu ook over software.  Het nieuwe systeem is ook gemakkelijker en intuïtief in gebruik.  Het is ook een troef dat operationele procedures nu gemakkelijker kunnen worden geüniformeerd.  De kennisuitwisseling tussen operatoren van verschillende centrales wordt ook vergemakkelijkt.  Ik ben erg enthousiast !