29 jul 2004 02:00

Noodhulp aan Bangladesh

Noodhulp aan Bangladesh

Noodhulp aan Bangladesh

Brussel, 28 juli 2004 Minister van Buitenlandse Zaken Karel DE GUCHT is ernstig bezorgd over de zware overstromingen in Zuid-Azië, die reeds aan meer dan 1.000 mensen het leven hebben gekost. Op dit ogenblik lijkt vooral de situatie in Bangladesh dramatische proporties aan te nemen, aangezien meer dan 2/3 van het grondgebied overstroomde. Volgens de Verenigde Naties stevent Bangladesh af op een ware humanitaire crisis. Minister De GUCHT heeft alvast zijn goedkeuring gegeven aan de uitbetaling van 300.000 Euro aan het Rode Kruis Vlaanderen voor de levering van noodhulp aan Bangladesh via de Internationale Federatie van het Rode Kruis. Met dit geld wordt een initiatief ondersteund dat voorziet in de eerste levensnoodzakelijke middelen zoals voedsel, medische zorg en huishoudelijke kits, die ten goede zullen komen aan ongeveer 1 miljoen slachtoffers van deze natuurramp.