10 aug 2004 02:00

Noodhulp aan Paraguay naar aanleiding van de brand in Asunción

Noodhulp aan Paraguay naar aanleiding van de brand in Asunción

Noodhulp aan Paraguay naar aanleiding van de brand in Asunción

Brussel, 9 augustus 2004 Naar aanleiding van de brand die vorige week veel slachtoffers eiste in een winkelcentrum in Asunción heeft België besloten om - in het kader van B-FAST - een partij van 750 kilo medicijnen voor de behandeling van brandwonden te sturen. Minister van Buitenlandse Zaken Karel De Gucht besloot deze medicijnen - die deel uitmaken van een structuurkit van B-FAST, ter beschikking te stellen op vraag van de Paraguayaanse autoriteiten. De lading zou al deze avond moeten vertrekken. De Belgische bijdrage wordt gevoegd bij de bijdrage die geleverd wordt in een bilateraal kader door andere landen zoals Spanje. O.a. Groot-Brittannië, Duitsland, Italië en Frankrijk zouden ook hulp kunnen bieden. De operatie kost ongeveer 50.000 euro. Hierbij dienen nog de transportkosten van de vracht en het sturen van een Belgische expert gerekend te worden. Deze kosten zullen door de diensten van de Europese Commissie gedragen worden. Het Centrum voor Opvolging en Informatie van de Europese Commissie is inderdaad ook benaderd door de Paraguayaanse overheid en heeft onmiddellijk, met instemming van het Nederlands Voorzitterschap, die vraag overgemaakt aan de contactpunten in de lidstaten. B-FAST is een federale coördinatiestructuur, opgericht om noodhulp te verlenen bij rampen of catastrofen in het buitenland. Deze structuur wordt voorgezeten door de Minister van Buitenlandse Zaken en verenigt alle bevoegde en betrokken federale overheidsdiensten (diensten van de Eerste Minister en de ministeries/federale overheidsdiensten Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, Landsverdediging, Binnenlandse Zaken, Volksgezondheid en Begroting), evenals experts en gespecialiseerde niet-gouvernementele organisaties en hulpdiensten van Gewesten en gemeenten.