09 mrt 2006 11:51

Noodvoedselhulp voor Afrika

De Belgische samenwerking zet zich resoluut in voor de Afrikaanse bevolkingen die het ergste zijn getroffen door voedselcrisissen, door het uitwerken van structurele oplossingen op lange termijn. Dit zegt de Belgische Minister van Ontwikkelingssamenwerking Armand De Decker.

De Belgische samenwerking zet zich resoluut in voor de Afrikaanse bevolkingen die het ergste zijn getroffen door voedselcrisissen, door het uitwerken van structurele oplossingen op lange termijn. Dit zegt de Belgische Minister van Ontwikkelingssamenwerking Armand De Decker.

Brussel, 8 maart 2006. De Belgische samenwerking zet zich resoluut in voor de Afrikaanse bevolkingen die het ergste zijn getroffen door voedselcrisissen, door het uitwerken van structurele oplossingen op lange termijn. Dit zegt de Belgische Minister van Ontwikkelingssamenwerking Armand De Decker. Terwijl talrijke signalen aantonen dat in verschillende Afrikaanse regio's, en in het bijzonder in Zuidelijk en Oostelijk Afrika, de situatie van de meest kwetsbare bevolkingen zeer zorgwekkend dreigt te worden op het vlak van voedsel, vermeldt de Belgische Minister van Ontwikkelingssamenwerking Armand De Decker dat enkel voor het jaar 2006 door België bijna 15 miljoen euro zal worden toegekend aan de noodvoedselhulp in de ergst getroffen regio's van het Afrikaanse continent ; de hulp zal worden verspreid via de gespecialiseerde internationale organisaties waarvan België lid is : de FAO en het Wereldvoedselprogramma (WFP). Zo zal in 2006 meer dan 5 miljoen euro worden verdeeld onder de drie Afrikaanse landen die het ergste getroffen zijn (in termen van het aantal betrokken mensen) door dringende voedselcrisissen, namelijk de Democratische Republiek Kongo, Niger en Soedan. De overblijvende 10 miljoen euro zullen worden toegekend aan lopende crisissen en volgens de dringende noodzaken, met name : in Burundi, Rwanda, Mali, Somalië, Kenia, Uganda, Tanzania, Malawi en Zimbabwe. Minister De Decker herhaalt dat de voedselstrategie van België de voedselhulp wil integreren in een meer globaal ontwikkelingsbeleid van voedselzekerheid, dat haar activiteitendomeinen verder uitbreidt dan het strikt genomen kader van de voedselhulp. In de grote meerderheid van de gevallen zijn de aankopen van voedingsmiddelen gefinancierd door België, lokale of regionale aankopen om zodoende een vermenigvuldigend effect te bekomen inzake hulp. Minister De Decker voegt hieraan toe dat enkel voor het jaar 2006, 35 miljoen euro is vrijgemaakt ten voordele van het Belgische Overlevingsfonds (opgericht in 1983). Het Belgische Overlevingsfonds heeft voor de periode 2000 – 2011 een holistische visie ontwikkeld, alsook een geïntegreerde aanpak ter vermindering van de kwetsbaarheid van de voedselzekerheid van gezinnen. Het Belgische Overlevingsfonds concentreert zich op de landen van Subsahara-Afrika gekenmerkt door een reeks indicatoren die gepreciseerd zijn in de wet (graad van chronische voedselonzekerheid, lage indicatoren van menselijke ontwikkeling, landen die het onderwijs en de gezondheid voldoende steunen en die liefst voorkomen tussen concentratielanden van de Belgische bilaterale samenwerking). Rekening houdend met het vaak weerkerende karakter van voedselcrisissen in Afrika, pleit Minister Armand De Decker voor structurele, duurzame en regionale oplossingen die kunnen worden uitgewerkt door de betrokken landen, in nauwe samenwerking met de gespecialiseerde multilaterale organisaties waarvan België deel uitmaakt. Perscontact : Erik Silance Woordvoerder van de Minister Gsm : 0475/756 288 @ : erik.silance@diplobel.fed.be De communiqués kunnen worden geraadpleegd op de sites www.armanddedecker.be en www.dgos.be