16 feb 2006 13:38

Noodvoedselhulp voor Tanzania

Minister van Ontwikkelingssamenwerking Armand De Decker heeft besloten om een financiering van 250.000€ toe te kennen aan Tanzania als noodvoedselhulp.

Minister van Ontwikkelingssamenwerking Armand De Decker heeft besloten om een financiering van 250.000€ toe te kennen aan Tanzania als noodvoedselhulp.

Noodvoedselhulp voor Tanzania Brussel, 15 februari 2006. Minister van Ontwikkelingssamenwerking Armand De Decker heeft besloten om een financiering van 250.000€ toe te kennen aan Tanzania als noodvoedselhulp. Tanzania, partnerland van de Belgische samenwerking, met een bevolking die bijna 34 miljoen mensen telt, moet volgens de Tanzaniaanse autoriteiten het hoofd bieden aan ernstige voedselproblemen die bijna 600.000 mensen treffen in de 12 belangrijkste rurale provincies van het land; deze zijn het gevolg van de voortdurende droogtes verbonden aan de onregelmatige en wisselvallige regenval. Minister van Ontwikkelingssamenwerking Armand De Decker heeft besloten om ten gunste van Tanzania - en via het Wereldvoedselprogramma (WFP), het gespecialiseerd agentschap van de Verenigde Naties - een bedrag van 250.000 € vrij te maken, dat in het bijzonder de financiering zal mogelijk maken van de aankoop van levensmiddelen die voorzien in de eerste levensbehoeften. Rekening houdend met het vaak terugkerende karakter van voedselcrisissen in de regio pleit Minister Armand De Decker ervoor om snel duurzame structurele oplossingen uit te werken door de betreffende landen, in nauwe samenwerking met de belangrijkste donoren, waaronder België. Perscontact: Erik Silance Woordvoerder van de Minister Gsm : 0475/756 288 @ : erik.silance@diplobel.fed.be Alexandra Mathelot Persattaché van de Minister GSM : 0472 50 47 13 @ : alexandra.mathelot@diplobel.fed.be De communiqués kunnen worden geraadpleegd op de sites www.armanddedecker.be en www.dgos.be