25 jan 2006 15:56

Officieel bezoek van Minister Armand De Decker aan Peru

Na afloop van een officieel bezoek aan Peru heeft Minister Armand De Decker de onderscheidingstekens van het Groot Kruis van de Orde van de Zon te Lima overhandigd gekregen uit de handen van zijne Excellentie Oscar Maurtua de Romana, Minister van Buitenlandse Zaken van Peru, en dit in aanwezigheid van mevrouw Eliane Karp de Toledo, echtgenote, van Belgische origine, van de President van Peru, zijne Excellentie Alejandro Toledo.

Na afloop van een officieel bezoek aan Peru heeft Minister Armand De Decker de onderscheidingstekens van het Groot Kruis van de Orde van de Zon te Lima overhandigd gekregen uit de handen van zijne Excellentie Oscar Maurtua de Romana, Minister van Buitenlandse Zaken van Peru, en dit in aanwezigheid van mevrouw Eliane Karp de Toledo, echtgenote, van Belgische origine, van de President van Peru, zijne Excellentie Alejandro Toledo.

Officieel bezoek van Minister Armand De Decker aan Peru Brussel, 23 januari 2006 Na afloop van een officieel bezoek aan Peru heeft Minister Armand De Decker de onderscheidingstekens van het Groot Kruis van de Orde van de Zon te Lima overhandigd gekregen uit de handen van zijne Excellentie Oscar Maurtua de Romana, Minister van Buitenlandse Zaken van Peru, en dit in aanwezigheid van mevrouw Eliane Karp de Toledo, echtgenote, van Belgische origine, van de President van Peru, zijne Excellentie Alejandro Toledo. De Belgische Minister van Ontwikkelingssamenwerking bracht een officieel bezoek aan Peru, vergezeld van een belangrijke delegatie van het Ministerie van Buitenlandse Zaken en van Ontwikkelingssamenwerking, in het kader van de partnerschapsakkoorden die de twee landen verbinden. België en Peru hebben in 2005 de 40ste verjaardag van hun samenwerkingsakkoorden getekend en hebben op 28 en 29 april 2005 een nieuwe Gemengde Commissie gehouden die de prioriteiten heeft vastgelegd van de Belgische deelname aan het Peruaanse "Nationale Akkoord" voor de strijd tegen de armoede en de sociale uitsluiting, waarbij Peru haar beleid richt op de realisatie van de Millenniumontwikkelingsdoelstellingen. Minister De Decker heeft lange gesprekken gevoerd met President Toledo, Minister van Buitenlandse Zaken en Ontwikkeling, Oscar Maurtua de Romana, en Minister van Gezondheid, mevrouw Pilar Mazetti en is met deze overgegaan tot de ondertekening van een akkoord betreffende de financiële steun aan het integrale programma rond ziektezorgverzekering, ten gunste van de armste bevolkingen van Peru. Ondanks een sterk verbeterde economische situatie (6% groei; 1,5% inflatie, een handelsbalans met een boni) leeft bijna 50% van de bevolking nog steeds onder de armoedegrens. Minister De Decker en zijn delegatie hebben bovendien talrijke projecten bezocht ontwikkeld door België in Peru, zowel op direct bilateraal niveau als via haar interuniversitaire samenwerking, via haar steun aan wetenschappelijke instellingen en aan de talrijke Belgische NGO's aanwezig op het terrein, niet enkel in de regio van Lima maar eveneens te Cuzco en in de Ayacucho regio die in het bijzonder wordt getroffen door de criminele acties van terroristische groeperingen als het "Lichtende Pad". In het kader van de nieuwe samenwerkingsprogramma's, overeengekomen tijdens de Gemengde Commissie van 28 en 29 april 2005 voorziet België 24 miljoen voor steun aan: - de bestuurscapaciteiten en aan het democratiseringsproces, alsook aan de strijd tegen de armoede en de sociale uitsluiting, - het gouvernementele gezondheidsverzekeringssysteem, - de economische ontwikkeling en de creatie van werk. België steunt eveneens het nationale programma voor de strijd tegen familiaal en seksueel geweld, alsook de institutionele versterking van het Defensoria del pueblo, de Ombudsmandienst voor de bevordering van de rechten van de burgers. Peru is één van de 18 partnerlanden van de Belgische Ontwikkelingssamenwerking, en één van de drie in Latijns-Amerika. (Samen met Bolivië en Ecuador). Perscontact : Erik Silance Woordvoerder van de Minister Gsm : +32 475 75 62 88 @ : erik.silance@diplobel.fed.be De communiqués kunnen worden geraadpleegd op de sites www.armanddedecker.be en www.dgos.be