12 mrt 2007 11:35

Officiële herneming van de samenwerking tussen België en Congo

In juli 1990 onderbrak President Mobutu de samenwerking tussen Zaïre en het Koninkrijk België. Deze week heeft Minister van Ontwikkelingssamenwerking Armand De Decker, tijdens de missie die hij heeft uitgevoerd in de Democratische Republiek Congo (DRC), verrijkt met nieuwe democratische instellingen, de structurele samenwerking tussen de twee Staten weer op gang gebracht.

In juli 1990 onderbrak President Mobutu de samenwerking tussen Zaïre en het Koninkrijk België. Deze week heeft Minister van Ontwikkelingssamenwerking Armand De Decker, tijdens de missie die hij heeft uitgevoerd in de Democratische Republiek Congo (DRC), verrijkt met nieuwe democratische instellingen, de structurele samenwerking tussen de twee Staten weer op gang gebracht.

Officiële herneming van de samenwerking tussen België en Congo Brussel, 9 maart 2007. In juli 1990 onderbrak President Mobutu de samenwerking tussen Zaïre en het Koninkrijk België. Deze week heeft Minister van Ontwikkelingssamenwerking Armand De Decker, tijdens de missie die hij heeft uitgevoerd in de Democratische Republiek Congo (DRC), verrijkt met nieuwe democratische instellingen, de structurele samenwerking tussen de twee Staten weer op gang gebracht. Minister Armand De Decker en Minister Antipas Mbusa Nyamwisi, Minister van Staat, Minister van Buitenlandse Zaken en van Internationale Samenwerking van de DRC hebben het Indicatieve Samenwerkingsprogramma (ISP) getekend voor de jaren 2008-2010, opgesteld in partnerschap na afloop van de eerste Belgisch-Congolese Gemengde Commissie sinds 1990. Minister Armand De Decker beschouwt het ISP als exemplarisch omdat het de uitdrukking is van een wil tot "ownership" van dit programma doorheen de uitwerking van de Strategiedocumenten voor Armoedebestrijding en Groei, van de Bestuursovereenkomst en van de Congolese Regeringsverklaring. Het ISP is ook heel soepel en aanpasbaar aan de noden en de prioriteiten van de Congolese partner. Het is gebaseerd op het respecteren van de goede praktijken opgesteld door het Ontwikkelingshulpcomité van de OESO, inzake aanpassing, harmonisering en doeltreffendheid van de hulp. Het programma zal zo kunnen dienen als voorbeeld voor de andere hulpverleners aan de DRC. Het ISP voorziet een bedrag van 195 miljoen euro aan directe bilaterale samenwerking voor de periode 2008-2010, in de sectoren van het onderwijs, gezondheid, basisinfrastructuren, landbouw en goed bestuur, met als doel de duurzame verbetering van de levensomstandigheden van de Congolese bevolkingen. Minister Armand De Decker werd op audiëntie ontvangen door President Joseph Kabila Kabange en door Eerste Minister Antoine Gizenga die de wens heeft geuit om België de DRC te zien vergezellen in haar volledige wederopbouw, als bevoorrechte partner. Minister De Decker heeft zich eveneens onderhouden met alle belangrijkste Ministers van de nieuwe Congolese regering. Minister Armand De Decker heeft zich er bij zijn gesprekspartners toe verbonden om de ontwikkeling van de DRC op de agenda te houden van de internationale gemeenschap, in het bijzonder bij de Europese Unie en de Wereldbank. Tijdens zijn missie is Minister Armand De Decker ook overgegaan tot de inauguratie van de spoorbrug van Nyemba die het mogelijk maakt om het hele Oosten van Congo te ontsluiten en die de solidariteit tussen België en de DRC symboliseert.