22 jul 2008 19:22

Olivier Chastel - de omzetting van Europese richtlijnen

Volgens Staatssecretaris Chastel moet België zich een dynamische en betrouwbare partner tonen inzake de omzetting van Europese richtlijnen.

Volgens Staatssecretaris Chastel moet België zich een dynamische en betrouwbare partner tonen inzake de omzetting van Europese richtlijnen.

Olivier Chastel - de omzetting van Europese richtlijnen Brussel, 22 juli 2008 Volgens Staatssecretaris Chastel moet België zich een dynamische en betrouwbare partner tonen inzake de omzetting van Europese richtlijnen. Staatssecretaris Olivier Chastel stelde op de Ministerraad een nota voor die per richtlijn een stand van zaken geeft over de omzetting ervan. Hij benadrukte dat het hier bij uitstek gaat om een dossier waarin België zijn resultaten spoedig moet verbeteren om zich in aanloop naar zijn Europees voorzitterschap in 2009 een dynamische en betrouwbare Europese partner te tonen. De staatssecretaris benadrukte België's achterstand op het scorebord dat de Europese Commissie in juli 2008 uitgaf en stelde namens de Eerste Minister en Minister De Gucht twee nieuwe hulpmiddelen voor die de behandeling van omzettingsdossiers een nieuwe impuls zouden moeten geven en ook zouden moeten vergemakkelijken: een standaardfiche die alle voorheen vereiste nota's zou vervangen en een synthesetableau dat voortaan de notificaties aan de ministerraad zal vergezellen