18 apr 2011 10:13

Olivier Chastel - Kroatië - Toetreding tot de EU

Olivier Chastel : België is verheugd over de vooruitgang die door Kroatië geboekt werd maar veel rest nog te doen in het vooruitzicht van zijn toetreding tot de EU

Olivier Chastel : België is verheugd over de vooruitgang die door Kroatië geboekt werd maar veel rest nog te doen in het vooruitzicht van zijn toetreding tot de EU

Olivier Chastel : België is verheugd over de vooruitgang die door Kroatië geboekt werd maar veel rest nog te doen in het vooruitzicht van zijn toetreding tot de EU Brussel, 18/04/2011 Op 18 april heeft de Minister belast met Europese Zaken, Olivier Chastel zijn Kroatische homoloog, de heer Andrej Plenkovic ontvangen. Tijdens het onderhoud heeft de minister de Belgische steun aan het principe van toetreding van de landen in de Westelijke Balkan, en meer bepaald van Kroatië, bevestigd « Het dossier van de EU-uitbreiding is trouwens één van de voornaamste prioriteiten van het Belgisch voorzitterschap geweest", verklaarde Olivier Chastel. « We zijn tevreden dat we de onderhandelingen over acht hoofdstukken, mits eerbiediging van de gestelde voorwaarden, hebben kunnen afsluiten gedurende het laatste semester van 2010." « Termijnen vooropstellen om de onderhandelingen af te sluiten komt echter niet overeen met de Europese benadering. De EU evalueert de kandidaat-lidstaten op basis van de eigen verdiensten en van het volledig vervullen van de voorwaarden voor het openen en afsluiten van de onderhandelingen » preciseerde de Belgische Minister. België heeft kennis genomen van het evaluatieverslag van de Europese Commissie over de uitvoering van de sluitingscriteria van hoofdstuk 23. Het verwelkomt het Kroatische actieplan om aan de Europese verwachtingen te voldoen met betrekking tot dit hoofdstuk over het vestigen van een rechtsstaat, de strijd tegen de corruptie, het eerbiedigen van fundamentele rechten en vrijheden en de samenwerking met het internationaal strafhof voor ex-Joegoslavië. « Kroatië is op de goede weg, met inbegrip van hoofdstuk 23. Maar veel blijft nog te doen" verklaarde Olivier Chastel na zijn ontmoeting met de Kroatische staatssecretaris voor Europese integratie, Andrej Plenkovic. Minister Chastel meende dat de evaluatie die de Commissie zou maken over de toetredingscriteria met betrekking tot dit hoofdstuk cruciaal zou zijn voor de verdere evolutie in dit dossier.