24 sep 2008 20:30

Olivier Chastel in Madrid om het Belgische EU-voorzitterschap in 2010 voor te bereiden

Olivier Chastel, staatssecretaris voor Buitenlandse Zaken, belast met de voorbereiding van het Belgische EU-voorzitterschap in 2010 heeft op woensdag 24 september zijn Spaanse en Hongaarse Collega's van het "Trio-voorzitterschap", Diego Lopez Garrido en Gabor Ivan, ontmoet in Madrid.

Olivier Chastel, staatssecretaris voor Buitenlandse Zaken, belast met de voorbereiding van het Belgische EU-voorzitterschap in 2010 heeft op woensdag 24 september zijn Spaanse en Hongaarse Collega's van het "Trio-voorzitterschap", Diego Lopez Garrido en Gabor Ivan, ontmoet in Madrid.

Olivier Chastel in Madrid om het Belgische EU-voorzitterschap in 2010 voor te bereiden Brussel, 24 september 2008 Olivier Chastel, staatssecretaris voor Buitenlandse Zaken, belast met de voorbereiding van het Belgische EU-voorzitterschap in 2010 heeft op woensdag 24 september zijn Spaanse en Hongaarse Collega's van het "Trio-voorzitterschap", Diego Lopez Garrido en Gabor Ivan, ontmoet in Madrid. Een eerste bijeenkomst vond in mei plaats in Brussel. Tijdens deze tweede bijeenkomst werd er vooruitgang geboekt door het "Trio-voorzitterschap" wat de inhoud van het 18 maanden durende voorzitterschap betreft, en meer bepaald rond het strategisch kader hiervoor. De Belgische staatssecretaris legde de klemtoon op een aantal dossiers die ongetwijfeld aan bod zullen komen, uit de lijst van onderwerpen die vast en zeker op de tafel van de Raad zullen belanden tijdens het groepsvoorzitterschap (van 01/01/2010 tot 30/06/2011). Ongeacht de uitslag van het Ierse referendum, zal het trio-voorzitterschap geconfronteerd worden met de institutionele toekomst van de Unie en de institutionele vraagstukken met betrekking tot het Verdrag van Lissabon. Het toekomstige voorzitterschap zal ook de herziening van het Lissabonproces in goede banen moeten leiden met een cyclus voor de sociale agenda cyclus en "het jaar van de armoede" in 2010. De halftijdse herziening van het financieel kader 2007-2013 en de eerste voorbereidingen voor de volgende kaders zullen hoogstwaarschijnlijk ook plaatsvinden tijdens het 18 maanden durende groepsvoorzitterschap. In het domein "justitie en binnenlandse zaken" zijn er ook belangrijke ontwikkelingen te verwachten. Die hangen echter nauw samen met de inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon, vooral voor de politionele en gerechtelijke samenwerking. In het "klimaat en energieluik" zal veel afhangen van het vermogen van het Franse voorzitterschap om een akkoord in eerste lezing te bereiken voor december 2008 over het geheel van het pakket en van de mogelijkheid om de procedure af te werken in maart 2009, vóór het einde van de legislatuur van het Europees Parlement. Bovendien zullen energie-efficiëntie, energieonafhankelijkheid en het diversifiëren van energiebronnen ook op de agenda van de tweede "strategic energy review" staan, die voorzien is voor 2010. Tijdens het tweede semester van 2010 moeten er twee belangrijke toppen worden georganiseerd. De derde EU-Afrikatop zal plaatsvinden in het Lybische Syrte en de achtste EU-ASEM-top zal plaatsvinden in België. Er zal een takenverdeling moeten gebeuren voor verschillende andere belangrijke vergaderingen (G8, EUROMED, EU-USA-top en EU-Canada-top). Het hangt van de vooruitgang in de onderhandelingen af of er nog een top komt om een nieuw samenwerking- en associatieakkoord met Rusland en een associatieakkoord met Oekraïne te tekenen. In overeenstemming met het regeerakkoord gaf Olivier Chastel zijn collega's ook een overzicht van de inspanningen die België van plan is te doen om Europa dichter bij de burger te brengen door uitgebreid overleg met het maatschappelijk middenveld deze herfst. Bovendien zal er, vanaf november dit jaar, een internetdiscussieforum worden geopend voor een periode van twee maanden. Dat zal de burgers de mogelijkheid geven hun mening te geven over de Europese constructie. Na dit overleg komen er voorlichtingsacties en de opening van een site voor het "Belgisch voorzitterschap" vanaf 1 juli 2010. Dit initiatief kreeg onmiddellijk de steun van Spanje en Hongarije. De staatssecretarissen hebben ook besloten een gemeenschappelijk logo uit te werken voor het Trio-voorzitterschap. Ze herhaalden ook hun gedeelde wens om een ambitieus voorzitterschap te voeren gedurende deze achttien manden door al in het voorbereidende stadium gemeenschappelijke initiatieven te nemen zoals het uitwisselen van ambtenaren, het aanwijzen van focal points en het organiseren van minstens drie ontmoetingen per jaar. De volgende afspraak ligt zo al vast voor 16 januari 2009 in Boedapest.