09 nov 2011 13:34

Olivier Chastel organiseert op 23 november een Gemengde Commissie met Palestina

Minister van Ontwikkelingssamenwerking Olivier Chastel kreeg woensdag groen licht van de Kern om een gemengde commissie te organiseren met de Palestijnse overheid. In 2011 waren de Palestijnse gebieden de 10de partner van de Belgische Ontwikkelingssamenwerking.

Minister van Ontwikkelingssamenwerking Olivier Chastel kreeg woensdag groen licht van de Kern om een gemengde commissie te organiseren met de Palestijnse overheid. In 2011 waren de Palestijnse gebieden de 10de partner van de Belgische Ontwikkelingssamenwerking.

Olivier Chastel organiseert op 23 november een Gemengde Commissie met Palestina Brussel, 09/11/2011 Elke 4 jaar organiseert de Belgische Ontwikkelingssamenwerking gemengde commissies met de partnerlanden, om een overeenkomst te vinden over het Indicatief Samenwerkingsprogramma (ISP). Dit programma bepaalt de inhoud, de modaliteiten en het bedrag van de Belgische bilaterale hulp aan het partnerland. Minister van Ontwikkelingssamenwerking Olivier Chastel kreeg woensdag groen licht van de Kern om een gemengde commissie te organiseren met de Palestijnse overheid. In 2011 waren de Palestijnse gebieden de 10de partner van de Belgische Ontwikkelingssamenwerking. « Het volledige ISP 2008-2011 werd vastgelegd en een verder uitstel van de gemengde commissie zou vanaf 2012 leiden tot een verzwakking van ons samenwerkingsprogramma met een belangrijke partner », benadrukte Olivier Chastel. « De Palestijnse gebieden blijven erg afhankelijk van internationale hulp voor wat betreft de werking en het beheer van overheidsaangelegenheden, ook al heeft de Palestijnse overheid al veel vooruitgang geboekt, wat ook erkend wordt door de internationale gemeenschap ». Olivier Chastel stelde in de Kern voor dat België haar steun in twee sectoren voortzet: onderwijs en lokaal bestuur. « België heeft veel ervaring op deze terreinen en kan zo een leidende rol opnemen in de sector van het lokaal bestuur ». De enveloppe van het ISP 2011-2015 zal 70 miljoen € bedragen. Dat is 20 miljoen € meer dan voor het huidige ISP. « Dankzij deze hulp kan een humanitair drama en een economische ineenstorting vermeden worden, vooral in de huidige omstandigheden, en kunnen de capaciteiten van de Palestijnse overheid versterkt worden ». Minister Olivier Chastel zal dus op 23 november naar Ramallah gaan voor deze gemengde commissie met de Palestijnse overheid en bij deze gelegenheid ook enkele projecten bezoeken die steun ontvangen van de Belgische Ontwikkelingssamenwerking.