18 sep 2008 22:00

Olivier Chastel vergezelt Prins Filip tijdens zijn bezoek aan het Huis van Jean Monnet

Op woensdag 17 september vergezelde Staatssecretaris Olivier Chastel ZKH Prins Filip ttijdens een bezoek aan het Huis van Jean Monnet ("Maison de Jean Monnet") in Houjarray nabij Parijs.

Op woensdag 17 september vergezelde Staatssecretaris Olivier Chastel ZKH Prins Filip ttijdens een bezoek aan het Huis van Jean Monnet ("Maison de Jean Monnet") in Houjarray nabij Parijs.

Olivier Chastel vergezelt Prins Filip tijdens zijn bezoek aan "la Maison de Jean Monnet", bakermat van de Europese Unie. Brussel, 18 september 2008 Op woensdag 17 september vergezelde Staatssecretaris Olivier Chastel ZKH Prins Filip ttijdens een bezoek aan het Huis van Jean Monnet ("Maison de Jean Monnet") in Houjarray nabij Parijs. Het bezoek ging van start met een debatlunch, georganiseerd door de Belgische Ambassadeur in Parijs en gewijd aan het thema "Jean Monnet en de Communautaire methode " Bilan en Perspectieven". De genodigden , onder wie Jacques Delors, oud-Voorzitter van de Europese Commissie, en Jean-Noël Jeanneney historicus en tevens voormalig Staatssecretaris, de adviseur voor Europese Zaken van de Franse Eerste Minister Gilles Briatta en leden van de Jean Monnet vereniging zorgden voor een interessante gedachtenwisseling over dit thema, over hun visie op Europa en over het levenswerk van één van de stichtende vaders van Europa. ‘s Namiddags bezochten de Prins en de Staatssecretaris het huis waar Jean Monnet leefde en waar hij in 1950 de ontwerptekst voor de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal ( EGKS) opstelde en zo de basis legde van de Europese Gemeenschap. Aan het einde van het bezoek vond nog een ontmoeting plaats met een delegatie van jonge Belgische en Franse ondernemers.