13 apr 2012 02:00

Ombudsdienst Pensioenen – Presentatie van het Jaarverslag 2011

Werken na uw pensioen? Een geïnformeerd mens is er twee waard!
Gedaan met overbodig wachten en nutteloos papier indien … alle pensioendiensten samenwerken!
Overlevingspensioen + rustpensioen = soms is meer minder!

De Ombudsmannen voor de Pensioenen stellen het Jaarverslag 2011 van de Ombudsdienst Pensioenen voor op woensdag 18 april 2012.

Zij zullen tekst en uitleg geven over hun ietwat provocerende slagzinnen evenals over enkele van hun meest sprekende aanbevelingen en suggesties.

Onmiddellijk daarna wordt het Jaarverslag officieel overhandigd aan de Vice-Eerste Minister en Minister van Pensioenen, Vincent Van Quickenborne.


Het Jaarverslag wordt voorgesteld op een persconferentie die plaats heeft in de

Finance Tower, Kruidtuinlaan 50, 1000 Brussel

op woensdag 18 april e.k. om 10.30 u.

 

Inschrijven voor de persconferentie verplicht:

op het telefoonnummer 02/ 274.19.80 
per fax op het nummer 02/ 274.19.99 
per e-mail: klacht@ombudsmanpensioenen.be