17 apr 2013 12:37

Ombudsdienst Pensioenen – Voorstelling van het Jaarverslag 2012

De kanarie in de pensioenmijn vindt gehoor …
Werken na je 65ste.  Pas op voor de adders onder het gras … en ken je rechten!
Partner met een klein ambtenarenpensioen: gezinspensioen nog mogelijk?
Ja voor de werknemers. Neen voor de zelfstandigen.
Uw recht op overlevingspensioen is definitief verjaard.  Kan dat?
Wettelijk gescheiden na pensionering?  Heb je jouw recht op pensioen als uit de echt gescheiden echtgenoot laten onderzoeken?

De Ombudsmannen voor de Pensioenen stellen het Jaarverslag 2012 van de Ombudsdienst Pensioenen voor op woensdag 24 april 2013.

Zij zullen tekst en uitleg geven over hun ietwat provocerende slagzinnen evenals over enkele van hun meest sprekende aanbevelingen en suggesties.

Onmiddellijk daarna wordt het Jaarverslag officieel overhandigd aan de Vice-Eerste Minister en Minister van Pensioenen, Alexander De Croo en Minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw, Sabine Laruelle.

Het Jaarverslag wordt voorgesteld op een persconferentie die plaats heeft in de Finance Tower, Kruidtuinlaan 50, 1000 Brussel op woensdag 24 april e.k. om 10.30 u.

Inschrijven voor de persconferentie verplicht:

  • op het telefoonnummer 02/ 274.19.80
  • per fax op het nummer 02/ 274.19.99
  • per e-mail: klacht@ombudsmanpensioenen.be