11 jul 2005 02:00

Omzetting Europese richtlijnen

Didier Donfut stelt een mobiliseringsplan voor de Belgische adviesorganen voor om de omzetting van Europese richtlijnen te bevorderen

Didier Donfut stelt een mobiliseringsplan voor de Belgische adviesorganen voor om de omzetting van Europese richtlijnen te bevorderen

Brussel, 8 juli 2005 Staatssecretaris voor Europese Zaken Didier Donfut heeft vanmorgen, vrijdag 8 juli, op de Ministerraad zijn aanbevelingen voorgesteld voor een snellere omzetting van de Europese richtlijnen in Belgisch recht. Donfuts ambitieuze en vernieuwende aanbevelingen moeten het de verschillende administraties mogelijk maken om sneller en doeltreffender de verschillende adviesorganen te raadplegen die tussenkomen in het omzettingsproces. In zijn aanbevelingen stelt de Staatssecretaris voor Europese Zaken meer bepaald voor dat de verschillende ministers de adviesorganen vaker al van bij de voorbereiding bij het omzettingsproces zouden betrekken; de adviesorganen zouden reeds moeten worden geraadpleegd tijdens de onderhandelingen over de richtlijnvoorstellen. Didier Donfut, die een langetermijnstrategie voor de omzetting voorstaat, stelt dat België zich door de goede voortgang op omzettingsvlak er niet van mag laten weerhouden duurzame oplossingen aan te reiken om de omzettingsachterstand weg te werken. Ter herinnering: momenteel kent België een omzettingsachterstand van nog slechts 2%, tegenover 3,4% in januari dit jaar. België komt zo steeds dichterbij de doelstelling van de Europese Unie om een achterstand van maximaal 1,5% te hebben. Contactpersoon: Yannick Minsier (+32 476 66 03 65)