18 jul 2007 14:12

Omzetting Europese richtlijnen; voor het eerst sinds mei 2002 haalt België de vereiste norm van 1,5%

Staatssecretaris voor Europese Zaken, Didier Donfut, stelde op de Ministerraad van afgelopen donderdag 19 juli de uitstekende resultaten van België voor wat betreft de behaalde omzetting van de Europese richtlijnen op het door de Europese Commissie opgestelde scorebord van de Interne Markt.

Staatssecretaris voor Europese Zaken, Didier Donfut, stelde op de Ministerraad van afgelopen donderdag 19 juli de uitstekende resultaten van België voor wat betreft de behaalde omzetting van de Europese richtlijnen op het door de Europese Commissie opgestelde scorebord van de Interne Markt.

Omzetting van de Europese richtlijnen ; voor het eerst sinds mei 2002 behaalt België de vereiste norm van 1,5%. Brussel, 18 juli 2007 Staatssecretaris voor Europese Zaken, Didier Donfut, stelde op de Ministerraad van afgelopen donderdag 19 juli de uitstekende resultaten van België voor wat betreft de behaalde omzetting van de Europese richtlijnen op het door de Europese Commissie opgestelde scorebord van de Interne Markt. Met de behaalde maximaal toegelaten norm van 1,5% omzettingsachterstand, is België opgeklommen tot op de 16de plaats op 27, en bekomt aldus een satisfecit van de Europese Commissie. Dit resultaat is nog opmerkelijker omdat het sinds mei 2002 niet meer behaald werd.   Didier DONFUT verheugt zich over het feit dat hij er tijdens de drie jaar aan het hoofd van het Secretariaat voor Europese Zaken in slaagde de achterstand van 4,3% (september 2004) - vergeleken bij de Europese norm - weg te werken, en hierdoor het imago van België bij de EU kon verbeteren. Deze prima score is te danken aan een intense politieke en administratieve coördinatie, en is het bewijs van de efficiëntie van de door België genomen structurele maatregels, - waaronder een proactief omzettingsbeheer - om de Europese richtlijnen doeltreffender om te zetten.