06 feb 2009 17:40

Omzetting Europese wetgeving - extra inspanning

België respecteerde in 2008 de algemene Europese norm qua omzetting van Europese wetgeving. Vicepremier en Minister van Buitenlandse Zaken Karel De Gucht is nochtans van oordeel dat de Belgische prestaties verder dienen verbeterd te worden. Sinds begin 2009 is immers de Europese norm strenger en het Verdrag van Lissabon geeft het Hof van Justitie bijkomende middelen om te trage omzetting te veroordelen.

België respecteerde in 2008 de algemene Europese norm qua omzetting van Europese wetgeving. Vicepremier en Minister van Buitenlandse Zaken Karel De Gucht is nochtans van oordeel dat de Belgische prestaties verder dienen verbeterd te worden. Sinds begin 2009 is immers de Europese norm strenger en het Verdrag van Lissabon geeft het Hof van Justitie bijkomende middelen om te trage omzetting te veroordelen.

Omzetting Europese wetgeving - extra inspanning Brussel, 6 februari 2009 België respecteerde in 2008 de algemene Europese norm qua omzetting van Europese wetgeving. Vicepremier en Minister van Buitenlandse Zaken Karel De Gucht is nochtans van oordeel dat de Belgische prestaties verder dienen verbeterd te worden. Sinds begin 2009 is immers de Europese norm strenger en het Verdrag van Lissabon geeft het Hof van Justitie bijkomende middelen om te trage omzetting te veroordelen. De Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken speelt een coördinerende rol betreffende omzetting van Europese richtlijnen in de Belgische rechtsorde. Minister De Gucht wil een nieuwe impuls geven aan de omzetting van Europese wetgeving. Tijdens de afgelopen maanden werd een grondige analyse doorgevoerd van onze omzettingstructuren. Alle actoren bij het omzettingsnetwerk werden bij deze analyse betrokken, zowel de federale departementen als gewesten en gemeenschappen. Vandaag heeft de Ministerraad zijn akkoord gegeven aan het voorstel van Minister De Gucht dat een impuls moet geven aan de omzetting van Europese wetgeving door alle Belgische actoren: - We voorzien in een meer proactieve aanpak van de problematiek, met een beter betrekken van alle verantwoordelijken vanaf de onderhandelingen van richtlijnen. - Daarnaast is ook een snellere administratieve opvolging van de om te zetten richtlijnen vereist. - Uniformering en vereenvoudiging met ondersteuning van moderne communicatiemiddelen doorheen het wetgevende proces moet de zaken ook versnellen. De interactieve federale database ‘Eurtransbel' zal daarbij verder uitgebouwd worden als een centraal beheersinstrument voor alle betrokkene administraties. - Betere opvolging van het proces met onder meer de oprichting van een werkgroep op hoog niveau moet de synergie tussen administratief en politiek niveau verstevigen. Minister De Gucht acht een verbetering van onze positie in de Europese ranglijst onontbeerlijk: ‘Indien België in 2010 een leidende rol wil spelen tijdens het EU voorzitterschap moeten we ook orde op zaken stellen in onze eigen Europese huishouding.'