22 feb 2006 16:24

Omzetting richtlijnen: België blijft het beter doen

Staatssecretaris voor Europese Zaken Didier Donfut is tevreden met het Belgische resultaat op het Scorebord Interne Markt van december 2005.

België heeft nu nog 29 richtlijnen die een omzettingsachterstand vertonen. Dit brengt het Belgische omzettingsdeficit op 1,8%. Dit cijfer benadert het maximumdeficit van 1,5% dat de Lidstaten onderling vaststelden.

Staatssecretaris voor Europese Zaken Didier Donfut is tevreden met het Belgische resultaat op het Scorebord Interne Markt van december 2005. België heeft nu nog 29 richtlijnen die een omzettingsachterstand vertonen. Dit brengt het Belgische omzettingsdeficit op 1,8%. Dit cijfer benadert het maximumdeficit van 1,5% dat de Lidstaten onderling vaststelden.

Omzetting richtlijnen: België blijft het beter doen Staatssecretaris voor Europese Zaken Didier Donfut is tevreden met het Belgische resultaat op het Scorebord Interne Markt van december 2005. België heeft nu nog 29 richtlijnen die een omzettingsachterstand vertonen. Dit brengt het Belgische omzettingsdeficit op 1,8%. Dit cijfer benadert het maximumdeficit van 1,5% dat de Lidstaten onderling vaststelden. Het omzettingsdeficit van 1,8% betekent voor België een vooruitgang in vergelijking met het vorige Scorebord, van juli 2005 (toen tekende de Commissie voor België nog een deficit van 2,4% op). Dit is een bemoedigend resultaat, temeer daar deze vooruitgang constant is sinds Didier Donfuts aantreden in de zomer van 2004 (toen bedroeg het deficit nog 4,3%). Sinds mei 2003 is dit dan ook het laagste Belgische omzettingsdeficit. Didier Donfut verheugt zich over de volle medewerking van de federale overheid en de overheden van deelstaten, alsook van de Parlementen, op het vlak van de omzetting van Europese richtlijnen. Het goede cijfer is volgens hem ook het resultaat van de proactieve aanpak van de omzettingswerkzaamheden. De Staatssecretaris benadrukt evenwel dat er nog veel werk voor de boeg is, wil België volledig beantwoorden aan de Europese doelstellingen op het vlak van de omzetting van richtlijnen. Contactpersoon : Yannick MINSIER (+32 474 499 448)