16 nov 2007 16:13

Omzetting van de EU richtlijnen in België

Omzetting van de EU richtlijnen in België

Omzetting van de EU richtlijnen in België

Omzetting van de EU richtlijnen in België Brussel, 16 november 2007 Uitzonderlijke situatie voor de omzetting van de richtlijnen in België. Heel uitzonderlijk voor het Belgische parcours wat betreft het omzetten van richtlijnen : België zal zich houden aan het Europese plafond voor omzettingsachterstand van richtlijnen (1,5%), en dit al voor de tweede keer ! Volgens de laatste informatie die in de context van het volgende scorebord (december 2007) naar de Europese Commissie verstuurd werd, is verantwoordelijke voor Europese Zaken, Didier Donfut, van mening dat België het nooit eerder behaalde percentage voor omzettingsachterstand van 1,2% zal halen. Het gaat hier in geen geval om een conjunctureel resultaat, daar het ritme van de bijkomende om te zetten richtlijnen hetzelfde blijft. Veeleer is het de bevestiging dat de nieuwe werkmethodes (het opbouwen van een Eurocoordinatorennetwerk, creëren van het gegevensbestand Eurtransbel, constant in het oog houden van de achterstanden,…) die Minister Didier Donfut gedurende de laatste regering bewerkstelligde, wel degelijk gefundeerd waren Dankzij deze methodes wist België de situatie geleidelijk aan te verbeteren. Toen België, begin jaren 2000, rond de 3% schommelde, kon een eerste stap vooruit gezet worden naar de doelstelling 1,5% (mei 2002). Sinds dit eerste succes, bleef België rond de 2% schommelen, zonder er ooit in te slagen zich aan de Europese norm te houden. Sinds Minister Donfut voor het eerst zijn functie waarnam (juni 2004), was het percentage 2,1%. En vanaf januari 2006, was dit al niet meer dan 2%. Dankzij de toestemming die Didier Donfut van de federale regering wist te krijgen - ondanks beperkingen in verband met de specifieke situatie van de "dagelijkse zaken" - om, met betrekking tot de omzetting, dit ritme aan te houden -, kan hij aan de volgende regering een gezonde situatie doorgeven. Anderzijds heeft Minister Donfut er zich toe verbonden een complete check up van de situatie uit te voeren voor het scorebord van juli 2008, tijdens een Ministerraad in december. De Minister bedankt al zijn collega's van de regering voor hun goede samenwerking in dit opzicht. Voor meer informatie: Philippe Detheux : 0477 92 71 92