28 jan 2005 01:00

Omzetting van Europese richtlijnen: België kan beter

Staatssecretaris voor Europese Zaken Donfut heeft kennis genomen van het tweede uitvoeringsrapport over de internemarktstrategie (2003-2006), dat deze donderdag door de Europese Commissie wordt voorgesteld. Dit rapport geeft de prestaties weer van de Lidstaten inzake de omzetting van internemarktrichtlijnen in Belgisch recht. Voor België stelt het een omzettingsachterstand van 3,4% vast.

Staatssecretaris voor Europese Zaken Donfut heeft kennis genomen van het tweede uitvoeringsrapport over de internemarktstrategie (2003-2006), dat deze donderdag door de Europese Commissie wordt voorgesteld. Dit rapport geeft de prestaties weer van de Lidstaten inzake de omzetting van internemarktrichtlijnen in Belgisch recht. Voor België stelt het een omzettingsachterstand van 3,4% vast.

Brussel, 27.1.2005 Omzetting van Europese richtlijnen: België kan beter. Staatssecretaris voor Europese Zaken Donfut heeft kennis genomen van het tweede uitvoeringsrapport over de internemarktstrategie (2003-2006), dat deze donderdag door de Europese Commissie wordt voorgesteld. Dit rapport geeft de prestaties weer van de Lidstaten inzake de omzetting van internemarktrichtlijnen in Belgisch recht. Voor België stelt het een omzettingsachterstand van 3,4% vast. Een dergelijke achterstand mag dan wel ver boven de doelstellingen uitsteken die de Europese Unie naar voren schuift (1,5% omzettingsachterstand), toch zit niet alleen België ermee, want de gemiddelde achterstand in het Europa van 25 is 3,6%. Slechts twee landen blijven trouwens onder de grens van 1,5%: Spanje en Litouwen. Anderzijds straalt België dan weer een positief signaal uit op het vlak van inbreuken. Van de 25 Lidstaten was België het land met de grootste daling van het aantal inbreuken. Het aantal openstaande dossiers is sinds februari 2003 gedaald van 138 tot 67. Dat neemt niet weg dat de situatie zorgwekkend blijft. Dus heeft de Staatssecretaris voor Europese Zaken, met het oog op het verbeteren van de Belgische prestaties, sinds eind 2004 twee mechanismen geïnstalleerd die het Belgische omzettingsproces moeten versnellen. Het eerste is een methode om de omzetting "proactief te beheren", het tweede de aanmaak van een geïntegreerde en interactieve databank. Volgens Didier Donfut is het absoluut noodzakelijk dat de mobilisatie-inspanning van alle bij de omzettingswerkzaamheden betrokken machtsniveaus wordt voortgezet om een beter Belgisch resultaat voor te kunnen leggen op 28 februari, de door de Europese Commissie vastgestelde datum voor het Scorebord Interne Markt. Eveneens uit dien hoofde heeft de Staatssecretaris voor Europese Zaken op de Ministerraad van vrijdag 21 januari een waaier van voorstellen ingediend ter sensibilisatie en mobilisatie van alle betrokken actoren (in de eerste plaats de parlementen, maar ook de Raad van State en raadgevende organen, enz.). Deze voorstellen werden door de Ministerraad goedgekeurd en zijn nu in een concretiseringsfase: zo worden op 26 januari, in samenwerking met het kabinet van de Eerste Minister en van de Minister van Buitenlandse Zaken, bilaterale vergaderingen gehouden tussen het kabinet Europese Zaken en de kabinetten die moeilijkheden ondervinden tijdens omzettingswerkzaamheden. Contactpersoon: Yannick Minsier (0476/660.365)