18 mrt 2005 01:00

Omzetting van Europese richtlijnen: Didier Donfut tevreden met inspanningen

De Staatssecretaris voor Europese Zaken, Didier Donfut, zal naar aanleiding van de Ministerraad van 18 maart 2005 de balans opmaken van de omzetting van de Europese richtlijnen die tegen 17 maart 2005 genotificeerd dienden te worden aan de Europese Commissie om in aanmerking te komen voor het zogenaamde Lentescorebord.

De Staatssecretaris voor Europese Zaken, Didier Donfut, zal naar aanleiding van de Ministerraad van 18 maart 2005 de balans opmaken van de omzetting van de Europese richtlijnen die tegen 17 maart 2005 genotificeerd dienden te worden aan de Europese Commissie om in aanmerking te komen voor het zogenaamde Lentescorebord.

Brussel, 17/03/2005. Omzetting van Europese richtlijnen: Didier Donfut tevreden met inspanningen De Staatssecretaris voor Europese Zaken, Didier Donfut, zal naar aanleiding van de Ministerraad van 18 maart 2005 de balans opmaken van de omzetting van de Europese richtlijnen die tegen 17 maart 2005 genotificeerd dienden te worden aan de Europese Commissie om in aanmerking te komen voor het zogenaamde Lentescorebord. Hij zal bij deze ook zijn tevredenheid uiten over de uitstekende samenwerking onder zijn coördinatie en benadrukken hoezeer hij heeft kunnen rekenen op de actieve medewerking van de federale Ministers, het Parlement en de deelstaten. Volgens de huidige stand van zaken dient België nog 47 richtlijnen (45 'internemarktrichtlijnen' en 2 'niet-internemarktrichtlijnen') om te zetten waarvan de omzettingstermijn verstreken is. Dit brengt het totale Belgische omzettingsdeficit voorlopig op 2,8 % (tegenover 4,2% in februari 2005). Het huidige gemiddelde deficit voor de Europese Unie bedraagt ongeveer 3,1%. Didier Donfut benadrukt dat begin februari dit jaar nog 68 'internemarktrichtlijnen' een omzettingsachterstand vertoonden. De huidige samenwerking heeft er dus voor gezorgd dat zowat 34 % van de omzettingsachterstand ondertussen ingehaald werd. Volgens de Staatssecretaris van Europese Zaken leveren deze bemoedigende resultaten vooral het bewijs van de bewustwording dat een degelijke omzettingsvoortgang de Belgische geloofwaardigheid binnen de Europese Unie beïnvloedt. Staatssecretaris Donfut verzoekt dan ook alle beleidsverantwoordelijken om hun acties voort te zetten - dit is van vitaal belang voor een harmonieuze Europese integratie - en om zich vandaag al voor te bereiden op de komende vervaldagen. Hij denkt hierbij meer bepaald aan het Scorebord van juli dat in diezelfde maand door de Europese Commissie zal worden gepubliceerd. Contactpersoon: Yannick Minsier (0476 66 03 65)