03 nov 2004 01:00

Omzetting van richtlijnen inzake de interne markt

Omzetting van "Internemarktrichtlijnen": de Staatssecretaris voor Europese Zaken maakt de balans op

Omzetting van "Internemarktrichtlijnen": de Staatssecretaris voor Europese Zaken maakt de balans op

Brussel, 28/10/2004 Omzetting van "Internemarktrichtlijnen": de Staatssecretaris voor Europese Zaken maakt de balans op Vandaag, donderdag 28 oktober, heeft Staatssecretaris voor Europese Zaken Didier Donfut op de Ministerraad een uiteenzetting gegeven van de vooruitgang inzake de omzetting van de "Internemarktrichtlijnen" naar Belgisch recht. Alle beleidsniveaus samengenomen (federaal-regionaal-gemeenschappen), heeft België nu een omzettingsachterstand van 4,3% (65 niet omgezette richtlijnen op een totaal van 1579). Volgens Didier Donfut mag de Belgische overheid redelijk tevreden zijn over de behaalde resultaten van de betrokken partijen. Zelfs al overschrijdt België nog de toegestane omzettingsachterstand van 1,5%, dan nog doet het beter dan het Europees gemiddelde. Toch is er nog veel werk aan de winkel. België heeft de Europese doelstellingen voor de omzetting van richtlijnen nog lang niet bereikt. Daarom heeft de Staatssecretaris een aantal maatregelen getroffen die het omzettingsproces moeten bevorderen en versnellen. Teneinde sneller de moeilijkheden te identificeren die zich tijdens de omzetting voordoen, heeft een proactieve werkgroep dan ook als opdracht gekregen een voorafgaande analyse te maken van de richtlijnvoorstellen en hun eventuele impact op de Belgische wetgeving. De verschillende partijen zullen vanaf nu trouwens actiever betrokken worden bij het omzettingsproces dankzij de systematische invoer van hun eigen wetgevende informatie in een interactieve gegevensbank die voor iedereen toegankelijk zal zijn. Staatssecretaris Didier Donfut zal de Ministerraad elke maand een stand van zaken geven van de vooruitgang in dit dossier. Contactpersoon: Yannick Minsier (0476/660.365)