28 sep 2007 13:59

ONDERHOUD DE GUCHT - BAN KI-MOON: VN-FACILITATIE VOOR OOST-CONGO

Minister Karel De Gucht ontmoette op donderdag 27 september de Secretaris-Generaal van de Verenigde Naties, Ban Ki-moon, die werd bijgestaan door het hoofd van de VN-Vredesoperaties Jean-Marie Guéhenno.

Minister Karel De Gucht ontmoette op donderdag 27 september de Secretaris-Generaal van de Verenigde Naties, Ban Ki-moon, die werd bijgestaan door het hoofd van de VN-Vredesoperaties Jean-Marie Guéhenno.

ONDERHOUD DE GUCHT - BAN KI-MOON: VN-FACILITATIE VOOR OOST-CONGO New York, 27 september 2007 Minister Karel De Gucht ontmoette op donderdag 27 september de Secretaris-Generaal van de Verenigde Naties, Ban Ki-moon, die werd bijgestaan door het hoofd van de VN-Vredesoperaties Jean-Marie Guéhenno. Het gesprek handelde hoofdzakelijk over de situatie in Oost-Congo en meer bepaald over de rol van de irreguliere troepen onder leiding van Nkunda, evenals over de zogenaamde negatieve krachten verzameld rond de FDLR. Voortbouwend op de bereidheid van zowel Kinshasa als Kigali om dit dubbele probleem gezamenlijk aan te pakken, heeft Minister De Gucht voorgesteld dat de Secretaris-Generaal van de Verenigde Naties een facilitator zou aanstellen om dit proces te bespoedigen. Deze facilitatie-rol beoogt een oplossing te bewerkstelligen voor een conflict dat op korte termijn dreigt militair te escaleren. Tevens heeft de Minister te kennen gegeven dat België bereid zou zijn financieel bij te dragen tot deze facilitatie-opdracht. De Minister had dit voorstel daags tevoren reeds besproken op de door hem voorgezeten vergadering met drie permanente leden van de Veiligheidsraad, de Verenigde Staten, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk, evenals Zuid-Afrika. Allen waren dit voorstel bijzonder genegen. Tevens heeft de Minister dit voorstel voorafgaandelijk afgetoetst met de Congolese President Kabila en de Rwandese Minister van Buitenlandse Zaken, Murigande, die beiden de verdiensten van dit voorstel onderschrijven en dit voorstel dan ook volledig steunen. In een eerste reactie verwelkomde Secretaris-Generaal Ban Ki-moon dit voorstel. Hij gaf meteen de opdracht aan zijn adjunct, Guéhenno, om in nauw overleg met België werk te maken van de concrete invulling hiervan. Dit behelst zowel de nadere uitwerking van de referentietermen van deze facilitatie-rol als de aanstelling van een facilitator.