08 apr 2010 11:42

Ondertekening START-akkoord

Vice-Eerste Minister en Minister van Buitenlandse Zaken Steven Vanackere begroet het akkoord over de reductie van strategische wapens (START) tussen Rusland en de VS dat presidenten Medvedev en Obama op 8 april in Praag zullen ondertekenen.

Vice-Eerste Minister en Minister van Buitenlandse Zaken Steven Vanackere begroet het akkoord over de reductie van strategische wapens (START) tussen Rusland en de VS dat presidenten Medvedev en Obama op 8 april in Praag zullen ondertekenen.

Vice-Eerste Minister en Minister van Buitenlandse Zaken Steven Vanackere begroet het akkoord over de reductie van strategische wapens (START) tussen Rusland en de VS dat presidenten Medvedev en Obama op 8 april in Praag zullen ondertekenen. Brussel, 7 april 2010 Vice-Eerste Minister en Minister van Buitenlandse Zaken Steven Vanackere begroet het akkoord over de reductie van strategische wapens (START) tussen Rusland en de VS dat presidenten Medvedev en Obama op 8 april in Praag zullen ondertekenen. Voor Steven Vanackere is deze nieuwe vermindering van de Russische en Amerikaanse strategische nucleaire wapenarsenalen een heel concrete stap naar een veiligere wereld. Dit juridisch bindend akkoord beantwoordt aan de verwachtingen inzake transparantie en verificatie. Bovendien draagt het bij tot een vertrouwensrelatie tussen de twee grootmachten en daardoor ook tot stabiliteit. Minister Vanackere verwelkomt de vooruitgang bekomen dankzij de nieuwe Amerikaanse nucleaire strategie die president Obama op 5 april aankondigde en waarin hij de klemtoon legt op het voorkomen van nucleaire proliferatie en het verminderen van het belang en de rol van nucleaire wapens. Steven Vanackere verwelkomt bijzonder de Amerikaanse garanties om hun kernwapens niet te gebruiken tegen niet-kernwapenstaten die hun NPT verbintenissen correct naleven. Hiermee zetten we een concrete stap ter bevordering van het non-proliferatieverdrag. Volgens de minister zet dit ons goed op weg naar de realisatie van het eindobjectief onderschreven in het Non-proliferatie Verdrag (NPT). Dit zal een positieve impact hebben op de komende NPT Toetsingsconferentie (mei 2010) en alle kernwapenstaten zonder onderscheid aanzetten om het ontwapeningsproces verder uit te diepen. Ons land hoopt dat de VS en Rusland zo snel mogelijk nieuwe onderhandelingen opstarten met het oog op verdere reducties, met inbegrip van niet-strategische nucleaire wapens. Tenslotte spreekt Minister Vanackere de hoop uit dat alle staten zich rigoureus zullen houden aan een correcte naleving van alle verbintenissen van het NPT, voornamelijk ook deze om kernenergie aan te wenden voor zuiver vreedzaam gebruik. Ons land vraagt nadrukkelijk de staten die vandaag in gebreke blijven met hun non-proliferatieverplichtingen de resoluties van de Veiligheidsraad na te leven en volledig samen te werken met het Internationaal Atoom Energie Agentschap.