05 sep 2011 22:00

Ontmoeting Minister Chastel en de Burundese Minister Jean-Baptiste Gahimbare - strijd corruptie

Tijdens een bilateraal onderhoud met de Burundese Minister van Goed Bestuur, Jean-Baptiste Gahimbare, heeft Minister van Ontwikkelingssamenwerking Olivier Chastel nogmaals benadrukt dat goed bestuur en democratie basiselementen zijn voor economische en sociale ontwikkeling. In het kader van de afwerking van de strategie voor goed bestuur, waarvoor hij verantwoordelijk is, is Minister Gahimbare op werkbezoek in België.

Tijdens een bilateraal onderhoud met de Burundese Minister van Goed Bestuur, Jean-Baptiste Gahimbare, heeft Minister van Ontwikkelingssamenwerking Olivier Chastel nogmaals benadrukt dat goed bestuur en democratie basiselementen zijn voor economische en sociale ontwikkeling. In het kader van de afwerking van de strategie voor goed bestuur, waarvoor hij verantwoordelijk is, is Minister Gahimbare op werkbezoek in België.

Gesprekken over het thema van de strijd tegen corruptie tussen Minister Olivier Chastel en de Burundese Minister Jean-Baptiste Gahimbare Brussel, 05/09/2011 Tijdens een bilateraal onderhoud met de Burundese Minister van Goed Bestuur, Jean-Baptiste Gahimbare, heeft Minister van Ontwikkelingssamenwerking Olivier Chastel nogmaals benadrukt dat goed bestuur en democratie basiselementen zijn voor economische en sociale ontwikkeling. In het kader van de afwerking van de strategie voor goed bestuur, waarvoor hij verantwoordelijk is, is Minister Gahimbare op werkbezoek in België. Burundi is een belangrijke partner voor de Belgische ontwikkelingssamenwerking. Ons land is trouwens de grootste bilaterale donor voor Burundi en hecht veel belang aan de strijd tegen corruptie. « Ik ben op de hoogte van de inspanningen die op dit vlak worden gedaan, maar ik vraag de Burundese overheid toch om concrete resultaten te bereiken in de strijd tegen corruptie. Zo niet, dreigt Burundi het vertrouwen van de donoren te verliezen», zei Minister Olivier Chastel. « Daarnaast verontrust de politieke situatie in Burundi ons. Een politieke dialoog met de buitenparlementaire oppositie blijft belangrijk. We nodigen de overheid uit om blijk te geven van tolerantie en leiderschap op het vlak van politieke openheid », gaf Olivier Chastel nog aan.