22 mrt 2005 01:00

Ontmoeting Minister De Gucht met de Ambassadeurs van de Afrika-groep

De minister van Buitenlandse Zaken, Karel De Gucht, nodigde afgelopen maandag 21 maart 2005 de groep Afrikaanse Ambassadeurs uit op het Egmontpaleis. Dit is de eerste ontmoeting die de bilaterale relaties tussen België en de Afrikaanse landen moet verstevigen.

De minister van Buitenlandse Zaken, Karel De Gucht, nodigde afgelopen maandag 21 maart 2005 de groep Afrikaanse Ambassadeurs uit op het Egmontpaleis. Dit is de eerste ontmoeting die de bilaterale relaties tussen België en de Afrikaanse landen moet verstevigen.

Brussel, 22/03/2005. De minister van Buitenlandse Zaken, Karel De Gucht, nodigde afgelopen maandag 21 maart 2005 de groep Afrikaanse Ambassadeurs uit op het Egmontpaleis. Dit is de eerste ontmoeting die de bilaterale relaties tussen België en de Afrikaanse landen moet verstevigen. Deze groep vertegenwoordigt de 5 geografische regio's van het continent (Oost-, West-, Noord-, Centraal- en zuidelijk Afrika) en wordt nu door Ivoorkust voorgezeten. Nigeria, huidig voorzitter van de Afrikaanse Unie, en Kameroen (nestor van het Afrikaanse Corps Diplomatique) zetelen ook in dit bureau, evenals Ethiopië, Ghana, Equatoriaal-Guinea, Swaziland en Tunesië. In zijn toespraak wees minister De Gucht nogmaals op het Belgisch engagement in Afrika en meer in het bijzonder in Centraal-Afrika. «Het engagement van mijn land in Afrika is oprecht en kent geen verborgen agenda. De enige beweegredenen ervan zijn de politieke en economische vooruitgang, vrede, stabiliteit, verzoening en welvaart van de volkeren». De minister benadrukte dat een sterk partnerschap tussen de Europese Unie en Afrika, gebaseerd op gemeenschappelijke waarden en wederzijdse belangen, absoluut noodzakelijk is. Minister De Gucht uitte zijn bezorgdheid over de situatie van de miljoenen oorlogsslachtoffers, in het bijzonder van de vluchtelingen, de ontheemden en van vrouwen en kinderen. «Ik vrees dat er geen enkele economische en sociale vooruitgang mogelijk is zonder een minimum aan vrede en stabiliteit». Daarom deed hij een oproep tot samenwerking, om de doelstellingen van vrede en stabiliteit te kunnen realiseren. Hij loofde de inspanningen van de Afrikaanse Unie (A.U.), in het bijzonder voor een goed bestuur en voor conflictpreventie en -beheersing. Hij vestigde ook de aandacht op de Belgische steun aan NEPAD, meer precies in het kader van het Partnerschapsforum voor Afrika. De Ambassadeur van de Republiek Kongo had het, in de naam van het voorzitterschap van de Groep van Afrikaanse Ambassadeurs, onder andere over de strategie van Afrikaanse Unie voor politieke en economische integratie in Afrika, over NEPAD en over de Afrikaanse rol in mondiaal partnerschap. Tijdens de debatten werden de volgende thema's behandeld: vrede en veiligheid door middel van de mechanismen van de Afrikaanse Unie, de complementariteit tussen de regionale organisaties en de AU, de Millenniumobjectieven en de bilaterale samenwerking België - Afrika.