27 okt 2006 09:25

Ontvangst door Belgische Senatoren van Mevrouw Rajavi - Reactie Minister De Gucht

Minister van Buitenlandse Zaken Karel De Gucht betreurt het feit dat Mevrouw Rajavi, Voorzitster van de "National Council of Resistance in Iran" (NCRI), gisteren door Belgische Senatoren ontvangen werd.

Minister van Buitenlandse Zaken Karel De Gucht betreurt het feit dat Mevrouw Rajavi, Voorzitster van de "National Council of Resistance in Iran" (NCRI), gisteren door Belgische Senatoren ontvangen werd.

Brussel, 26 oktober 2006. Minister van Buitenlandse Zaken Karel De Gucht betreurt het feit dat Mevrouw Rajavi, Voorzitster van de "National Council of Resistance in Iran" (NCRI), gisteren door Belgische Senatoren ontvangen werd. "Mevrouw Rajavi doet zich voor als de vertegenwoordigster van de vreedzame en democratische oppositie in Iran, maar niets is minder waar. Het NCRI is in feite een mantelorganisatie van de MKO (Moedjahedin-i-Chalq) die sinds 2002 op de Amerikaanse lijst van terroristische organisaties staat, alsook door de Europese Unie geviseerd wordt als een groepering waartegen maatregelen genomen worden in het kader van de strijd tegen het terrorisme. De echtgenoot van Mevrouw Rajavi is bovendien stichter van de MKO", aldus Minister De Gucht. De Minister voegt eraan toe dat de MKO verantwoordelijk is voor talloze aanslagen in en buiten Iran. Volgens een verslag van de NGO "Human Rights Watch" in mei 2005 zou de MKO zich te buiten gegaan zijn aan talloze schendingen van de mensenrechten, waaronder martelingen, soms tot de dood toe. "Ik ben steeds een grote voorstander geweest van de versterking van de civiele maatschappij in Iran en van contacten met de oppositie. De geloofwaardigheid van dit pleidooi hangt anderzijds samen met de ernst en de representativiteit van de Iranese gesprekspartners. De MKO beantwoordt niet aan deze criteria", aldus de Minister. Minister De Gucht heeft steeds duidelijke taal gehanteerd tegenover de gezagsdragers in Iran. Zij het in het nucleaire dossier, de mensenrechten of de noodzaak van Iran om een positieve rol te spelen om de stabiliteit in de regio te verbeteren. "Door Mevrouw Rajavi een platform te geven en door haar ontvangst vanwege parlementsleden verspeelt België diplomatiek krediet. Dat maakt het voor mij moeilijker om vooruitgang te boeken en het tast onze geloofwaardigheid aan. Ik zou zelfs durven zeggen dat het bezoek van Mevrouw Rajavi de positie van ons land in de strijd tegen het terrorisme verzwakt", aldus tot slot Minister De Gucht.