15 mrt 2019 16:14

Ontwerpen van samenwerkingsakkoord inzake slachtofferzorg

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Pieter De Crem en van minister van Justitie Koen Geens twee ontwerpen van samenwerkingsakkoord goed inzake slachtofferzorg. Het eerste akkoord heeft betrekking op de Franse Gemeenschap en het Waalse Gewest. Het tweede akkoord heeft betrekking op het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en wordt afgesloten met de Franse Gemeenschap, de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschapscommissie en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie.

Het doel van de ontwerpen van samenwerkingsakkoord is te komen tot een structurele samenwerking tussen de verschillende beleidsniveaus belast met het slachtofferbeleid, om de slachtoffers een perfect gecoördineerde en kwaliteitsvolle begeleiding te bezorgen.
De ontwerpen van samenwerkingsakkoord voorzien een model van samenwerking, van oriëntatie en van verwijzing tussen de verschillende diensten inzake slachtofferzorg en de officiële erkenning van de bestaande overlegstructuren, gebaseerd op de bestaande praktijken en structuren. De betrokken overheden verbinden er zich daarenboven toe blijvende aandacht te besteden aan de slachtofferproblematiek. Vertrekkend vanuit een geest van samenwerking tussen de verschillende beleidsniveaus wordt, mits inachtneming van de bevoegdheden van elke actor, beoogd een samenhangend beleid in deze materie te helpen verzekeren. 

De ontwerpen van samenwerkingsakkoord vermelden het Nationaal Forum voor slachtofferbeleid dat een overlegplatform moet vormen voor de vertegenwoordigers van alle betrokken entiteiten en van alle diensten en instanties betrokken bij slachtofferzorg.

De ministerraad heeft ook de voorontwerpen van wet goedgekeurd tot instemming met die ontwerpen van samenwerkingsakkoord. Die voorontwerpen worden voor advies overgemaakt aan de Raad van State.