02 sep 2004 02:00

Opening Contactdagen Attachés Ontwikkelingssamenwerking 2004 op 03.09.2004

De Minister van Ontwikkelingssamenwerking, Armand DE DECKER, zal vrijdag a.s. om 09.00u de gemeenschappelijke zitting van de "Diplomatieke Dagen 2004" en de editie 2004 van de Contactdagen voor de Attachés Ontwikkelingssamenwerking toespreken.

De Minister van Ontwikkelingssamenwerking, Armand DE DECKER, zal vrijdag a.s. om 09.00u de gemeenschappelijke zitting van de "Diplomatieke Dagen 2004" en de editie 2004 van de Contactdagen voor de Attachés Ontwikkelingssamenwerking toespreken.

Brussel, 02.09.2004 De Minister van Ontwikkelingssamenwerking, Armand DE DECKER, zal vrijdag a.s. om 09.00u de gemeenschappelijke zitting van de "Diplomatieke Dagen 2004" en de editie 2004 van de Contactdagen voor de Attachés Ontwikkelingssamenwerking toespreken. Deze zitting, die de officiële opening van deze "Attachédagen" vormt, zal de Minister de gelegenheid geven aan de deelnemers de krachtlijnen van de Belgische ontwikkelingssamenwerking voor het komende jaar uiteen te zetten. De pers wordt uitgenodigd deze openingssessie bij te wonen. *** PERSAFSPRAAK : 8.45 uur aan de ingang van het Egmontpaleis, Kleine Zavel 1000 Brussel. Perskaart (Binnenlandse of Buitenlandse zaken) verplicht. Contact: Erik Silance, 02/5018840, ---------------- DE CONTACTDAGEN VOOR DE ATTACHES ONTWIKKELINGSSAMENWERKING, SESSIE 2004 Sedert enkele jaren, in navolging van de "Diplomatieke Dagen" en de "Consulaire Dagen", wordt er jaarlijks een contactweek georganiseerd tussen de Attachés Ontwikkelingssamenwerking, de Directie-generaal Ontwikkelingssamenwerking (DGOS) en de vertegenwoordigers van diverse andere -Belgische of internationale- partners, actief binnen het domein van de Belgische ontwikkelingssamenwerking. Dit jaar zullen deze Contactdagen van 3 tot 10 september plaatsvinden in het Egmontpaleis en zullen ze in eerste instantie de attachés de kans bieden hun nieuwe politieke oversten te ontmoeten. De Ministers Karel DE GUCHT, voor Buitenlandse Zaken, en Armand DE DECKER, voor Ontwikkelingssamenwerking, zullen er de krachtlijnen uiteenzetten van de politiek, die ze zullen voeren binnen het kader van hun respectievelijke bevoegdheden. De eerste dag voorziet ook de voorstelling van de Ambassadeur, belast met de coördinatie inzake de strijd tegen AIDS, Mevr. GUSTIN, die de krijtlijnen van haar missie zal uiteenzetten en vragen zal beantwoorden. De harmonisatie van strategieën en procedures van de donoren en hun aanpassing aan de politiek en procedures van de partnerlanden zal een belangrijk thema van de sessie 2004 zijn. Om deze problematiek te introduceren, binnen de context van de evolutie van ontwikkelingssamenwerking, zal een andere vooraanstaande genodigde het woord nemen, in casu M. Richard MANNING, Directeur van het Comité van Ontwikkelingssamenwerking van de OESO . Andere informatie- en discussiesessies zullen handelen over "de rol van de privé-sector binnen de Ontwikkelingssamenwerking", over "de visibiliteit van de Belgische Ontwikkelingssamenwerking", over "budgethulp" (die naar verwachting de komende jaren zal verhogen), over "de synergie tussen directe en indirecte bilaterale samenwerking" (NGO, universiteiten en andere Belgische partners), etc.