17 feb 2022 12:43

Operatie Transparantie, een unieke inkijk op de uitwisseling van persoonsgegevens binnen de federale overheid.

Mathieu Michel, de staatssecretaris voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer stelde vandaag in aanwezigheid van Jack Hamande, directeur-generaal van het Digitale Transformatie van de FOD Beleid en Ondersteuning, MyData voor, een belangrijke stap binnen "Operatie Transparantie".

Operatie Transparantie?

MyData wil de burger stelselmatig en op een laagdrempelige wijze meer transparantie geven over de persoonsdata die over hem of haar bij de overheid worden bewaard, wie en waarom deze data raadpleegt en binnen welke wettelijke opdracht dat gebeurt.

In het kader van de GDPR-wetgeving werden de voorbije jaren door de diverse federale overheidsdiensten al heel wat inspanningen geleverd. Burgers konden en kunnen bij elk van de overheidsdiensten terecht met vragen over het gebruik van hun data. Ze moesten daarvoor elke organisatie afzonderlijk contacteren. Met MyData wordt informatie over de bij de overheid beschikbare data en door de overheid gebruikte data via één unieke website tot bij de burger gebracht. De website https://mydata.belgium.be/, een GDPR-register voor de federale overheidsinstellingen, werd vandaag voorgesteld aan de pers.

Mathieu Michel, staatssecretaris voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer: “MyData is het grootste transparantieproject dat ooit door de federale overheid is uitgevoerd. Deze eerste fase bestaat uit een transparantie-instrument waarmee elke overheidsinstelling op een leesbare en nauwkeurige manier kan meedelen hoe zij persoonsgegevens gebruikt. Het is slechts een eerste stap om uiteindelijk de controle over persoonsgegevens terug te geven aan elke burger. MyData is een essentieel onderdeel van de digitale portefeuille die zal bestaan uit mijn ID, mijn gegevens, mijn eBox en mijn administratieve processen.”

Afbeelding waarop de persoonsgegevens vermeld staan die verwerkt worden tijden een jobinterview afgenomen bij de FOD Beleid en Ondersteuning

Mydata, een globaal GDPR-register

Mydata biedt als GDPR-register een antwoord op vragen zoals: Welke categorieën van gegevens worden door FOD Financiën verzameld? Waarom verwerkt FOD Beleid en Ondersteuning mijn persoonsgegevens? Wat doet de FOD Mobiliteit met de gegevens die ik haar bezorg bij de aanvraag van een nummerplaat? De website geeft burgers een centraal zicht op de gegevensverwerkingen of informatiestromen van persoonsgegevens die plaatsvinden binnen de federale overheid en geeft antwoorden op wie welk type van gegevens raadpleegt en waarom, binnen welke wettelijke opdracht.

 

De site kan bekeken worden vanuit twee invalshoeken: vanuit de verschillende categorieën van gegevens of vanuit de individuele federale overheidsinstellingen. In het eerste geval ziet een burger bijvoorbeeld welke overheidsinstellingen familiegegevens gebruiken in hun werkzaamheden en waarom. In het tweede geval wordt een overzicht gegeven van de categorieën gegevens die bijvoorbeeld de FOD Beleid en Ondersteuning gebruikt in het kader van zijn wettelijke opdrachten.

Via Mydata ziet de burger dat bij een aanwervingsprocedure via de FOD Beleid en Ondersteuning, waarbij een jury een interview afneemt van een kandidaat, 5 ‘beroepsgegevens’ en 1 ‘persoonlijk en familiegegeven’ worden geraadpleegd. Bij elke gegevenscategorie en bij elke federale overheidsinstelling wordt ook telkens een contactadres getoond dat de burger kan gebruiken om vragen te stellen over het concrete gebruik van hun data.

4 fasen

MyData bestaat uit vier fasen.

Vandaag werd fase 1 voorgesteld. De drie andere fasen worden afgerond in 2022 en 2023:

  • Fase 2 zal een overzicht bieden op de bestaande federale authentieke bronnen en welk type van gegevens in deze bronnen worden verzameld, door wie en binnen welke wettelijke opdracht.
  • Fase 3 zal de burger de mogelijkheid geven om in een beveiligde omgeving te zien welke verwerkingen op zijn of haar persoonsgegevens plaatsvonden door de verschillende overheidsorganisaties.
  • Fase 4 zal de burger de mogelijkheid geven om in een beveiligde omgeving te zien welke persoonsgegevens van hem of haar aanwezig zijn in welke authentieke bron en waarom.

De FOD Beleid en Ondersteuning neemt als federale dienstenintegrator een centrale rol op om op een uniforme en eenvoudige wijze toegang te verschaffen tot overheidsgegevens en de gegevens sterk beveiligd en met respect voor de privacy uit te wisselen tussen overheidsinstellingen. Elke gebruiker van persoonsgegevens, die bij de overheid worden bewaard, zal daarbij enkel die gegevens kunnen raadplegen waarvoor hij of zij een toelating en wettelijke basis bezit om deze data te gebruiken binnen het kader van zijn of haar opdracht.

Jack Hamande, directeur-generaal van het directoraat-generaal Digitale Transformatie van de FOD Beleid en Ondersteuning : “Transparantie is cruciaal voor burgers. We moeten als overheid het vertrouwen van burgers elke dag opnieuw blijven verdienen door duidelijk te communiceren over welke gegevens we over haar of hem bewaren in de gegevensbronnen van de overheid en waarvoor we hun data gebruiken en binnen welke wettelijke context dat gebeurt. We moeten het voor burgers bovendien zo gemakkelijk mogelijk maken om de informatie te vinden.”

Over de FOD Beleid en Ondersteuning

De FOD Beleid en Ondersteuning ondersteunt zijn klanten/gebruikers en beleidsverantwoordelijken in 5 domeinen: ‘Werken bij de overheid’, ‘Digitale overheid’, ‘Begroting en boekhouding’, ‘Overheidsopdrachten’ en ‘Strategische ondersteuning’. De FOD Beleid en Ondersteuning is onder andere een drijvende kracht achter de evolutie en de digitale hervormingen van de federale overheid. Op die manier dragen we bij tot de transformatie naar een efficiënte, toegankelijke en klantgerichte digitale overheid.

Meer over de rol van FOD Beleid en Ondersteuning als federale dienstenintegrator: Dienstenintegrator | DG Digitale Transformatie (bosa.be)

Meer informatie

Contacteer Koen Peumans (0473/811106), woordvoerder van de Staatssecretaris voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, Mathieu Michel, of Laurence Mortier (0477/962682), woordvoerder van de FOD Beleid en Ondersteuning.