02 mei 2007 16:08

Opheffing importverbod voor diamant uit Liberia

Op vrijdag 27 april heeft de Veiligheidsraad unaniem besloten tot opheffing van het importverbod voor diamant afkomstig uit Liberia. Dit verbod was van kracht sinds 22 december 2003, en werd ingesteld via resolutie 1521.

Op vrijdag 27 april heeft de Veiligheidsraad unaniem besloten tot opheffing van het importverbod voor diamant afkomstig uit Liberia. Dit verbod was van kracht sinds 22 december 2003, en werd ingesteld via resolutie 1521.

Brussel, 28/04/2007. Op vrijdag 27 april heeft de Veiligheidsraad unaniem besloten tot opheffing van het importverbod voor diamant afkomstig uit Liberia. Dit verbod was van kracht sinds 22 december 2003, en werd ingesteld via resolutie 1521. "Het besluit tot opheffing van het diamantembargo werd vooral genomen op basis van de goede voortgang die Liberia heeft geboekt in de samenwerking met het Kimberley Process Certification Scheme (KPCS). Liberia heeft een uitgebreid systeem van reglementering en handhaving opgezet, zodat enkel gecertificeerde Liberiaanse diamant op de markt komt, waarvan de opbrengsten niet ingezet worden voor activiteiten die het vredesproces in Liberia ondermijnen," aldus Minister van Buitenlandse Zaken De Gucht. Tijdens zijn recente bezoek aan Liberia, op 9 april jongstleden, heeft Minister de Gucht de noodzaak van transparantie in de diamantsector besproken met de Presidente, Mw. Johnson Sirleaf. Hij heeft zijn waardering uitgedrukt voor de vorderingen die Liberia heeft gemaakt bij de uitbouw van een solide controlesysteem en sprak reeds zijn steun uit voor de opheffing van de VN diamantsancties. De Veiligheidsraad heeft het Kimberley Proces Certificatensysteem ( KPCS) uitgenodigd binnen 90 dagen te rapporteren over de voortgang die Liberia maakt bij de toetreding tot het KPCS, zodat de Raad zo nodig aanvullende maatregelen kan nemen. Het vredesproces in Liberia ontwikkelt zich in positieve richting, maar blijft nog altijd fragiel. Het is in dit licht dat de Veiligheidsraad onlangs het mandaat verlengde van UNMIL tot 30 september 2007.